67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Likumdošanas jaunumi 17.03.2021.

Šodien, 17. martā, stājās spēkā:

1)  Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.155 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”, pieejami šeit;

2)  Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.157 “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, pieejami šeit;

3)  Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.158 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā”, pieejami šeit

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.