Kontakti

UZMANĪBU!

Pedagogu un vecāku saziņa sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, mācību procesa laikā Skolas apmeklēšana nepiederošām personām (arī vecākiem) bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegta. Saziņa ar skolu notiek ar e-klases starpniecību vai zvanot uz skolu – tālr. 67629267. Tikšanās ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, Skolas atbalsta grupu personālu un Skolas vadību notiek pēc mācību stundām, iepriekš to saskaņojot pa iepriekš norādīto tālruņa numuru.

Skolas direktore INETA KAREĻINA

Pieņemšanas laiki:

  • Otrdienās 15.00-18.00
  • Trešdienās 8.30-12.00

Skolas kancelejas darba laiks (lietvede Vija Salaka)

Darbdienās 8.00-16.30 (Pusdienas pārtraukums 13.00-13.30)

Skolas adrese: Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Tālrunis: 67629267

e-pasts: r47vs@riga.lv

Skolas dienas dežurants: 67629688