Iepirkumi, nomas līgumi

Iestades Pazinojums VS47-2019-1

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skaistkalnes ielā 7 (iznomājamā platība 4m2), būves kadastra apzīmējums 01000740603001, nomas līgumu.

02.04.2019. Rīgas 47. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Skaistkalnes ielā 7)iznomājamā platība 4m2), būves kadastra apzīmējums 01000740603001, nomas līgumu ar SIA “Baltcom, reģistrācijas Nr. 40003005264, nomas maksa EUR 94,- mēnesī, ar termiņu līdz 07.04.2024.