2023./2024.m.g. pasākumi


Ģimenes dienas koncerts 14. maijā.


Valsts svētku koncerts 3. maijā.


5. marta pasākums topošajiem pirmklasniekiem.

5. martā mūsu skolā notika topošo pirmklasnieku iepazīstināšana ar Rīgas 47. vidusskolu, skolotājiem un skolas biedriem. Topošajiem pirmklasniekiem bija lieliska iespēja ar mūsu skolas pirmās klases skolēniem piedalīties atraktīvo un radošo skolotāju rīkotajā sporta dienā. Pēc sporta dienas sākumskolas skolotāji veda topošos pirmklasniekus ekskursijā pa skolu. Topošajiem skolēniem bija iespēja pabūt mācību stundās, bibliotēkā un ritmikas nodarbībās.


5. marta sporta diena 2. – 4. klašu skolēniem.

5. martā skolas sporta zālē notika sporta diena 2. – 4. klašu skolēniem. Prieka un patīkama uztraukuma pilni skolēni no 2.-4. klasei sacentās dažādas sporta skolotāju rīkotās aktivitātēs. Sporta diena veicināja skolēniem smaidu, komandas garu un radošumu. Prieks par mūsu aktīvajiem skolēniem un radošajiem skolotājiem.


19.02. 1. – 5. klašu pasākums “Iepazīsimies ar ugunsdzēsēja darbu”.

Mūsu skolā 19.02. viesojās ugunsdzēsējs, kurš pastāstīja, kā rīkoties nelaimes gadījumos. Tāpat skolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par ugunsdzēsēja darbu, kā arī noskaidrot neskaidros jautājumus. Nodarbības beigās mūsu skolas skolēni izaicināja ugunsdzēsēju uz laiku uzvilkt ekipējumu.

4.a klases aktivitātes “Drošāka interneta dienas ietvaros”.


22. decembra svētku pasākums.

Beidzoties pirmajam mācību semestrim, vairāki mūsu skolas skolēni saņēma atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm, centību mācībās, aktīvu līdzdarbošanos skolas pasākumos un sporta dzīvē. Tāpat atzinības rakstus saņēma tie skolēni, kuri ieguva kādu godalgotu vietu skolas olimpiādēs. Lepojamies, ka mūsu skolā ir daudz aktīvu un talantīgu jauniešu.


21. decembra Sporta diena.

21. decembrī skolas sporta zālē tika aizvadīta sporta diena 2023. Prieka un patīkama uztraukuma pilni skolēni no 1.-12. klasei sacentās “Apļu duelī’’, taču visradošākie, aktīvākie un veiklākie izrādījās 5.a, 7.a un 9.a klase. Skolēni tika pārbaudīti arī virves vilkšanas prasmē, kur svarīgs ir komandas darbs, 7.a klase pašpārliecināti izvirzijās vadībā. Sporta diena tika noslēgta ar volejbola sacensībām, kas aizrāva un ieinteresēja ikvienu dalībnieku. Volejbola sacensību uzvarētāju titulu izcīnīja 9.a klase. Sporta diena ne tikai veicināja skolēniem smaidu un komandas darbu, bet arī radošumu, svētku tērpu veidošana ieviesa svētku noskaņu gan sporta zālē , gan visos skolas gaiteņos.


19. decembra Ziemassvētku koncerts.

19. decembrī skolēniem un vecākiem bija iespēja piedalīties skolas ziemassvētku koncertā. Tajā piedalījās mūsu skolas dejotāji, teātra mākslas pulciņa dalībnieki un dziedātāji.


Svētku līnija par godu Latvijas Valsts svētkiem .

17. novembrī pēc 2. mācību stundas (1.-5. klašu) un pēc 3. mācību stundas (6.-12.klašu) skolēniem notika līnija par godu Valsts svētkiem. Paldies visiem tiem, kas piedalījās šo svētku organizēšanā.


Lāčplēša dienas sadziedāšanās 10.novembrī.

4. un 5. stundas laikā mūsu skolā notika ikgadējā sadziedāšanās par godu Lāčplēša dienai.


Mārtiņdienas tirdziņš 9.novembrī.

Mūsu skolā 9.novembrī 4.stundas laikā norisinājās ikgadējais Mārtiņdienas tirdziņš, kurā savus pašgatavotos našķus un izstrādājumus varēja pārdot 1.-4. klašu skolēni.