67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Uzņemšana skolā

Skola 2021./2022.m.g. piedāvā

Rīgas 47. vidusskola 2021./2022.m.g. 10. klasei  piedāvā 2 padziļināto kursu  komplektus, kurus ir iespēja arī kombinēt. Abos piedāvājumos optimālajā līmenī jāapgūst: matemātika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija  un fizika, kas paver visplašākās studiju iespējas. 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN VIDE

Skolēniem, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, studēt ekonomiku, darboties pakalpojumu nozarē, tūrisma industrijā,  kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, lauksaimniecībā.

  • Padziļinātie priekšmeti: sociālās zinātnes, ģeogrāfija, bioloģija.
  • Optimālajā līmenī mācību priekšmeti:  visi padziļinātie priekšmeti, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes,  fizika,  ķīmija, matemātika.
  • Vispārīgajā līmenī: kultūras pamati, datorika. 
  • Specializētie kursi: Uzņēmējdarbības pamati.
  • Starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

SOCIĀLĀS ZINĀTNES  un  POLITIKAS ZINĀTNES

Skolēniem, kuri vēlas studēt politiku, jurisprudenci, diplomātiju, sociālās zinātnes.

  • Padziļinātie priekšmeti: sociālās zinātnes, ģeogrāfija, angļu valoda. 
  • Optimālajā līmenī mācību priekšmeti:  visi padziļinātie priekšmeti, latviešu valoda un literatūra,  krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes, bioloģija,  fizika,  ķīmija, matemātika.
  • Vispārīgajā līmenī: kultūras pamati, datorika. 
  • Specializētie kursi: publiskā uzstāšanās. 
  • Starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.