Uzņemšana 10. klasēs 2022./2023. mācību gadā

Uzņemšana 10. klasē

No 20. maija sāksies pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam pretendentiem mācībām Rīgas vispārizglītojošo skolu un valsts ģimnāziju  10. klasē 2022./2023. mācību gadā. 

Pieteikšanās poga pieejama šādā laika periodā:

 • 10. klasēm no 20. maija plkst. 9.00 līdz 1. jūnija plkst. 9.00 – reģistrēšanās ir noslēgusies.
 • Tomēr, pat, ja neesat paspējuši reģistrēties – droši varat nākt uz iestājpārbaudījumu!

Iestājpārbaudījums, lai mācības turpinātu 10. klasēs Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās notiks 2022. gada 3. jūnijā plkst. 10.00.
 

 • Informācija par Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu apvienotā iestājpārbaudījuma daļām (svešvaloda, matemātika optimālais līmenis, matemātika augstākais līmenis) – skatīt šeit. 
   
 • Informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma norises vietām Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās – skatīt šeit.
   
 • Apvienotā iestājpārbaudījuma svešvalodas (angļu valoda) daļas paraugs – skatīt šeit
 • Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikas (optimālais līmenis) daļas paraugs – skatīt šeit
 • Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikas (augstākais līmenis) daļas paraugs – skatīt šeit
   
 • Papildu informācija – atvērt saiti šeit.

Rīgas 47. vidusskola 2022./2023.m.g. 10. klasei  piedāvā 2 padziļināto kursu  komplektus, kurus ir iespēja arī kombinēt. Abos piedāvājumos optimālajā līmenī jāapgūst: matemātika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija  un fizika, kas paver visplašākās studiju iespējas. 
 

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN VIDE

Skolēniem, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, studēt ekonomiku, darboties pakalpojumu nozarē, tūrisma industrijā,  kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, lauksaimniecībā.

 • Padziļinātie priekšmeti: sociālās zinātnes, ģeogrāfija, bioloģija.
 • Optimālajā līmenī mācību priekšmeti:  visi padziļinātie priekšmeti, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes,  fizika,  ķīmija, matemātika.
 • Vispārīgajā līmenī: kultūras pamati, datorika. 
 • Specializētie kursi: Uzņēmējdarbības pamati.
 • Starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

SOCIĀLĀS ZINĀTNES  un  POLITIKAS ZINĀTNES

Skolēniem, kuri vēlas studēt politiku, jurisprudenci, diplomātiju, sociālās zinātnes.

 • Padziļinātie priekšmeti: sociālās zinātnes, ģeogrāfija, angļu valoda. 
 • Optimālajā līmenī mācību priekšmeti:  visi padziļinātie priekšmeti, latviešu valoda un literatūra,  krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes, bioloģija,  fizika,  ķīmija, matemātika.
 • Vispārīgajā līmenī: kultūras pamati, datorika. 
 • Specializētie kursi: publiskā uzstāšanās. 
 • Starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

Par iestājpārbaudījumu vidusskolā

Vebinārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa sniedz informāciju par to, kad un kādi iestājpārbaudījumi šogad notiks, kas jādara skolēniem, kuri vēlas iestāties galvaspilsētas ģimnāzijās un vidusskolās, kur un kad būs pieejama informācija par pieteikšanos, kur iestājpārbaudījumi jākārto, kā arī par iegūto rezultātu iesniegšanas kārtību. Vienlaikus tika sniegtas atbildes uz saņemtajiem jautājumiem.

Vebināra video ieraksts – https://www.youtube.com/watch?v=73imxqCF6as

Skolēniem, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu, iesniegums un pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju jāiesniedz līdz 16. jūnijam plkst. 17:00 skolas lietvedībā vai elektroniski.

Uzņemšana 10. klasē notiek iestājpārbaudījuma rezultātu kārtībā.

14.06.2022. plkst. 14:00 līdz 15:00 – apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti darba kodu secībā tiks publicēti https://ej.uz/skolu2021_10kl

Konkursa rezultāti tiks publicēti skolas mājaslapā 17. jūnijā līdz plkst. 17.00.

Konkursu izturējušie skolēni 18. jūnijā 9.00-17.00 un 19. jūnijā 9.00-14.00 uzņemšanas komisijai iesniedz
– medicīnisko karti (026/u veidlapa)
– uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Skolas iekšējos kārtības noteikumus par izglītojamo uzņemšanas kārtību skatīt sadaļā “Uzņemšana skolā”.

RD IKSD aktuālo informāciju par pieteikšanos iestājpārbaudījumam – http://izglitiba.riga.lv

7.a klases panākumi sacensībās “Torņkalna pērles”

7.a klases skolēni piedalījās  foto orientēšanās sacensībās “Torņkalna pērles”. Ieguva 1. vietu un diplomu. Skolotāja Gita Tugarinovs saņēma pateicību par dalībnieku atbalstu. Komandā bija Anna Buivide, Krista Belinska, Matīss Smiltāns un Kristers Rauls Ozoliņš.