Informācijas avoti


Biedrība ”Zinātnes un inovāciju parks” saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 29. augusta noteikumiem Nr. 481 “Prakses organizēšanas kārtība profesionālās izglītības programmās”, Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”,  Ministru kabineta rīkojumu Nr. 385 „Par fondiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām” administrē un realizē Jauno speciālistu nodarbinātības programmu.

Programmas mērķis ir iesaistīt praksē jaunus un nepieredzējušus speciālistus (vecumā no 18-29 gadiem), lai sniegtu iespēju gūt praktiskās iemaņas un pieredzi darba vidē, kā arī attīstīt savu profesionālo redzējumu un dzīves prasmes. Visas prakses iespējas ir pieejamas mūsu sludinājuma vietnē nodarbinatiba.lv.


Darba iespējas personām ar iegūtu augstāko izglītību.


Darba iespēju izzināšanai

http://www.lddk.lv/

http://www.nva.gov.lv/

Pašizpētei

https://www.prakse.lv/

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=30

Informācijai

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi

http://www.niid.lv/

http://www.europass.lv

http://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/