67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Publicēts: 31. augusts, 2020

Drošs ceļš uz skolu

Publicēts: 26. augusts, 2020

Materiāls ir īss ceļvedis vecākiem par galvenajiem drošības jautājumiem, ko nepieciešams pārrunāt ar bērnu, kurš sācis skolas gaitas, lai ceļš uz skolu būtu drošs.

Publicēts: 26. augusts, 2020

Skolas iekšējie noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības laikā

Publicēts: 21. augusts, 2020

Pieteikšanās “Skolēnu kartei”

Publicēts: 31. jūlijs, 2020

Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecākus aicina pieteikties “Skolēnu kartei” portālā www.eriga.lv

“Rīgas satiksme” aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt “Skolēna karti” portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam. Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. augustam to jau no 1. septembra varēs saņemt izglītības iestādē, kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.

“Rīgas satiksme” norāda, ka, aizpildot pieteikumu “Skolēna kartes” izgatavošanai portālā www.eriga.lv, dati par skolēnu un skolu, kurā bērns mācās, tiks atlasīti automātiski. Pieteikumam klāt jāpievieno tikai skolēna fotogrāfija. Balstoties uz saņemto pieteikumu, “Rīgas satiksme” izgatavotās “Skolēnu kartes” nogādās attiecīgajās skolās.

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “twitter”, “facebook”.

Vecākiem informācijai!

Publicēts: 26. jūnijs, 2020

Visās vidusskolās ir  izglītojamie, kuri šogad sasniedz 18 gadu vecumu un vienlaicīgi turpinās mācības skolā.

Izglītojamo vecākiem būtisks jautājums ir apgādājamā statusa saglabāšana bērnam, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu un turpina mācības.

Lūdzu vecākus iepazīties ar informāciju no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) par apgādājamā statusa saglabāšanu bērnam pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja viņš turpina mācības.

Informējam, ka pēc likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. panta 33 daļas „Lai piemērotu atvieglojumu par apgādājamo, kas turpina mācīties līdz 24 gadiem, VID jāiesniedz mācību iestādes izziņa par katru mācību gadu, kas apliecina, ka apgādībā esoša persona pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās, vai speciālās izglītības iegūšanu”.
Ministru kabineta 04.06.2013. noteikumu Nr. 304 „Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa” 3., 15.punktā skaidrots, ja nodokļa maksātājs iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, nodokļa maksātājs 10 dienu laikā par to paziņo VID, iesniedzot paziņojumu.

Ja VID rīcībā nav informācijas, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, maksātājs iesniedz VID informāciju, kas pamato nodokļa atvieglojumu vai nodokļa papildu atvieglojumu piemērošanu.
Mācību iestādes sniedz Valsts ieņēmumu dienestam augstāk minēto informāciju par personām, kuras iegūst izglītību. Tomēr, reģistrējot VID apgādājamo, ir konstatēti gadījumi, kad informācija no mācību iestādes nav saņemta VID informācijas sistēmā.

Aicinām mācīties Rīgas 47.vidusskolā!

Publicēts: 25. jūnijs, 2020

Rīgas 47.vidusskola 2020./2021.m.g. 10.klasei  piedāvā 2 padziļināto kursu  komplektus, kurus ir iespēja arī kombinēt. Abos piedāvājumos optimālā līmenī jāapgūst matemātika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija  un fizika, kas paver visplašākās studiju iespējas. 

1. UZŅĒMĒJDARBĪBA UN VIDE. Skolēniem, kuri vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, studēt ekonomiku, darboties pakalpojumu nozarē, tūrisma industrijā,  kurus interesē studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, lauksaimniecībā.

  • Padziļinātie priekšmeti: sociālās zinātnes, ģeogrāfija, bioloģija.
  • Optimālajā līmenī:  visi padziļinātie priekšmeti, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes,  fizika,  ķīmija, matemātika.
  • Vispārīgajā līmenī: kultūras pamati, datorika. 
  • Specializētie kursi: uzņēmējdarbības pamati.
  • Starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

2. SOCIĀLĀS ZINĀTNES  un  POLITIKAS ZINĀTNES. Skolēniem, kuri vēlas studēt politiku, jurisprudenci, diplomātiju, sociālās zinātnes.

  • Padziļinātie priekšmeti: sociālās zinātnes, ģeogrāfija, angļu valoda. 
  • Optimālajā līmenī:  visi padziļinātie priekšmeti, latviešu valoda un literatūra,  krievu valoda, vēsture un sociālās zinātnes, bioloģija,  fizika,  ķīmija, matemātika.
  • Vispārīgajā līmenī: kultūras pamati, datorika. 
  • Specializētie kursi: publiskās uzstāšanās, politika un tiesības. 
  • Starpdisciplinārais kurss: projekta darbs.

Publicēts: 12. maijs, 2020

Sirsnīgs sveiciens visām māmiņām!

Publicēts: 9. maijs, 2020
Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.