67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Publicēts: 29. novembris, 2020

Informācija 1.-6. skolēniem un vecākiem

Publicēts: 27. novembris, 2020

1.-6. klases turpina mācības skolā.

Skolā tiks nodrošinātas visas prasības, kuras noteiktas grozījumos Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Publicēts: 25. novembris, 2020

Vakar valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kuri stāsies spēkā, sākot no 27.novembra.

Ar grozījumiem var iepazīties šeit.

Attiecībā uz 1.-6. klašu skolēniem ir stingrākas prasības, ja izglītības iestāde mācību procesu organizē klātienē. Turpmāk uz vienu skolēnu būs jānodrošina ne mazāk kā 3m2 no klases telpas platības (ja nepieciešams, vienu klasi var dalīt vairākās grupās) un skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus tām būs jālieto sejas maska (tostarp skolas koplietošanas telpās). Ja šādas prasības nebūs iespējams nodrošināt, tad konkrētās skolas skolēni mācīsies attālināti. Šīs jaunās normas būs spēkā no 30. novembra.

Savukārt pieaugušo izglītībā (augstskolās un profesionālajā izglītībā praktiskās nodarbības), kuras nav iespējams veikt attālināti, drīkstēs notikt, vienā telpā atrodoties ne vairāk kā 10 cilvēkiem, kā arī ievērojot citus piesardzības pasākumus.

Stingrākas prasības ir arī sportošanai, kur iekštelpās sportot joprojām drīkstēs tikai individuāli vai viens pret viens ar treneri. Papildus nosacījums paredz, ka sporta zālē būs jānodrošina 15m2  telpas uz katru cilvēku un cilvēku skaits sporta zālē nedrīkstēs pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā skaita.

Kā arī ir iespējams attālināti nodrošināt izklaides pasākumus. Piemēram, izklaides industrijas pārstāvis drīkstēs privātam pasākumam, kurā sapulcējušies līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām, pieslēgties attālināti un nodrošināt izklaides iespējas. Savukārt amatieru kolektīvu mēģinājumi (viens pret viens) drīkstēs notikt līdz plkst. 22.00.

Pašvaldībās, kurās iepriekšējā nedēļa 14 dienu Covid -19 gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju par 50% pārsniegts valsts vidējo rādītāju, ir noteikti stingrāki drošības pasākumi, nekā valstī kopumā.

2020. gada 17. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Publicēts: 19. novembris, 2020

2020.gada 17.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

2020.gada 19.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Noteikumos paredzēts, ka pasākuma organizators, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs vai ēkas īpašnieks nodrošina, ka iekštelpās netiek ielaistas personas (izņemot šo noteikumu 6.3.3 apakšpunktā minētās personas), kuras nelieto mutes un deguna aizsegus vai tos lieto neatbilstošā veidā – neaizsedzot mutes un deguna atveri, kā arī nodrošina, ka šādām personām netiek sniegti pakalpojumi.

Kontaktpersonu nosaka ne tikai SPKC, bet arī ģimenes ārsts un kolektīva atbildīgā persona, tāpēc noteikumu 55.punktā paredzēts, ka mājas izolācija ir jāievēro ikvienai kontaktpersonai neatkarīgi no tā vai to ir noteicis SPKC, ģimenes ārsts vai kolektīva atbildīgā persona.

2020.gada 19.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Noteikumu projekts paredz papildināt nosacījumus darbnespējas lapas izsniegšanai karantīnas gadījumā ar atsauci uz noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nodrošinot iespēju, ka ģimenes ārsts darbnespējas lapu bez epidemiologa apstiprinājuma var izsniegt Covid-19 slimnieka ģimenes locekļiem, kas ir šī paša ārsta aprūpē, kā arī, pamatojoties uz vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā pieejamo informāciju, ja slimības uzliesmojums bijis kolektīvā (darba vietā, izglītības iestādē) (noteikumu 1.2. apakšpunkts). Plānots, ka minētā norma būs spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, pēc tam atgriežoties pie vispārējās kontaktpersonu noteikšanas un darbnespējas lapu izrakstīšanas kārtības.

Noteikumi šobrīd nosaka, ka personai, kas kopj slimu bērnu ar akūtu augšējo elpceļu saslimšanu, par pirmajām trim slimības dienām darbnespējas lapu drīkst izsniegt bez bērna personīgas apskates, ja ārsts vai ārsta palīgs var gūt pārliecību par saslimšanu un pamatot to pacienta medicīniskajā dokumentācijā. Ja bērna saslimšana turpinās ilgāk par trim dienām, darbnespējas lapas turpināšanai ārsts vai ārsta palīgs veic personas apskati un izmeklēšanu. Pašreiz noteikts, ka šī norma ir spēkā līdz 2020. gada 31.decembrim. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, ir pagarināta minēto darbnespējas lapu attālinātu izsniegšanu līdz 2021. gada 30. jūnijam.

2020.gada 20.novembrī spēkā stāsies grozījumi Izglītības likumā, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Papildināts likuma 1.panta ar terminiem un precizēts mācību līdzekļu termins. Grozījumos ir noteikts, ka izglītības iestādēm ir tiesības slēgt sadarbības līgumus par mācību priekšmeta vai tā daļas attālinātu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros.

Daudz laimes, Latvija!

Publicēts: 17. novembris, 2020

Mana dzimtene maza
Kā kniepadata
Bet tas ir sākums
Kurā es atgriezties varu
Pārvērties vējā
Pa garu
Vakara saules staru.
(Knuts Skujenieks)

Publicēts: 13. novembris, 2020

Sanākam, sadziedam!

Publicēts: 11. novembris, 2020

Mūsu skolā sena tradīcija ir 11. novembrī pieminēt visus Latvijas brīvības cīnītājus ar dziesmām.

Šogad, ievērojot drošības noteikumus, tradicionālā Karavīru dziesmu sadziedāšanās Zoom platformā.

Izglītojošs video par Bermontiādi

Publicēts: 10. novembris, 2020


Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi izglītojošu video par Bermontiādi “Sargājot Rīgu: toreiz un tagad” par godu Lāčplēša dienai.

Video tapis ierastās Aizsardzības ministrijas klātienes lekcijas “Kā mēs sargājam Latviju” vietā.

Video stāstā aizsardzības ministrs Artis Pabriks atskatās uz Bermontiādes norisi 1919. gadā, kā arī sarunā ar Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieri pulkvežleitnantu Aivaru Krjukovu noskaidro, kā mūsdienās Zemessardze gatavojas aizsargāt Rīgu un ko tā var mācīties no Bermontiādes laika.

Video ir aptuveni 20 minūtes garš, un tajā izmantoti foto no Latvijas Kara muzeja krājumiem.

Video pieejams Youtube:

Tāpat informējam, ka š.g. 11. novembrī, plkst. 18:55 LTV1 plānota  pirmizrāde režisora Askolda Saulīša veidotajai dokumentālajai filmai par Latvijas armiju – “Mans zelts”.

Šī filma būs brīvi pieejama Latvijas armijas Youtube kontā, sākot ar 12. novembri:

https://www.youtube.com/user/LatvijasArmija/videos

Likumdošanas jaunumi no 09.11.2020.

Publicēts: 9. novembris, 2020
Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.