67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Interaktīvā infografika par karjeras palīgiem un pieejamiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā

Publicēts: 26. oktobris, 2020

Interaktīvā infografika trodama: viaa.gov.lv mājas lapā, sadaļā “Karjeras nedēļa”, piedāvājumā – Karjeras izvēles rīks

https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/

VIAA  ieteikumi (var izmantot pēc saviem ieskatiem):

Infografiku var izmantot dažādi, piemēram, ikviens no skolēniem var infografikā patstāvīgi pētīt piedāvāto palīgu lomu (vienu, visus vai pēc izvēles) viņu karjeras lēmuma pieņemšanā un/vai pieejamos resursus, kas iekļauti infografikā (interneta saites uz citiem materiāliem); var intervēt viņu tuvumā esošos karjeras palīgus, izveidot secinājumus par iegūto informāciju, prezentēt e-vidē utml.)

Papildus informācija no dažiem uzņēmējiem, kuri “Karjeras nedēļā” piedāvās tiešsaistes pasākumus

Publicēts: 26. oktobris, 2020

Accenture konference 29.10.2020 11:00, mērķauditorija: 7.-12.klasei

·         Plusi un mīnusi IT nozarē.

·         IT ir domāta gan sievietēm, gan vīriešiem.

·         Accenture- Bootkampi un apmācības jaunajiem darbiniekiem.

·         “Netfliks un Haosa pērtiķis”- interesanti piemēri no IT darba.

Kontakti: Jelena Sobolevska,jelena.sobolevska@accenture.com

Saite uz konferenci:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUwYzJmNWQtNDQxNi00ZWU5LWI0OGYtOGMyZTczOGNjNzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0793d39-0939-496d-b129-198edd916feb%22%2c%22Oid%22%3a%227b5095cf-fda3-4574-b3b0-694f5c12648f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

2) AE Partner ir augstas kvalitātes automatizācijas un elektrovadības sistēmu ražotājs, kas specializējas tehniskās dokumentācijas izveidē un elektropaneļu montāžā; starptautiski atzīts, uz klientu vajadzībām orientēts automatizācijas un elektrovadības sistēmu piegādātājs, kas eksportē produktu uz vairāk nekā 45 pasaules valstīm. AE Partner galvenā ražotne atrodas Liepājā. Uzņēmums kopumā nodarbina vairāk nekā 350 darbinieku. AE Partner aicina jauniešus piedalīties izzinošā sarunā ar AE Partner speciālistiem – “ATVĒRTS MĀCĪBĀM, PRAKSEI, KARJERAI” 29. oktobrī 13.00 – 15.00.            

Vairāk informācijas -> https://www.aepartner.lv/karjeras-nedela/ Kontakti: Ieva Strazde, 63401817 ist@aepartner.lv

Karjeras nedēļa

Publicēts: 24. oktobris, 2020

Skolēniem.

Vecākiem.

Brīvo datu virtuālais hakatons skolēniem 2020

Publicēts: 23. oktobris, 2020

Sīkāka informācija: https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/aktualitates/atklata-pieteiksanas-brivo-datu-virtualajam-hakatonam-skoleniem-2020/

Šonedēļ tika atvērta pieteikšanās “Brīvo datu virtuālajam hakatonam skolēniem 2020”.

Hakatona laikā neatkarīgi no priekšzināšanām ikvienam būs iespēja mentoru vadībā iemācīties pielietot datus un attīstīt savas idejas, lai radītu jaunus, sabiedrībai noderīgu projektu prototipus. Pasākuma laikā dalībnieki varēs apgūt dažādus programmēšanas, dizaina domāšanas un prezentēšanas pamatus un pielietot jauniegūtās prasmes praktiski savu ideju radīšanā. Projektu izstrādei skolēniem būs pieejamas vairāk kā 12 000 datu kopas – Uzņēmumu Reģistra brīvie un atvērtie dati, Latvijas un Eiropas Savienības iestāžu dati, kā arī papildus kartes, ģeotelpiskie un citi dati. Hakatonam aicinātas pieteikties 10. – 12. klašu skolēnu komandas no vispārizglītojošajām, profesionālajām un interešu izglītības iestādēm līdz 30.oktobrim. Komandās varēs būt 1 – 5 skolēni un viens pilngadīgs eksperts – skolotājs vai vecāks. Labākajiem būs arī balvas. 

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 99. gadadienai veltīts skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss

Publicēts: 23. oktobris, 2020

Zīmējumu konkursa “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” dalībnieki: vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēni.

Domrakstu konkursa “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” dalībnieki: vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 9. klašu skolēni.

Domrakstu konkursa “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” dalībnieki: vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 12. klašu skolēni.

Pieteikšanās pie klašu audzinātājiem, attiecīgo priekšmetu skolotājiem vai direktores vietnieces izglītības jomā J.Velzetes līdz 26.oktobrim.

Jaunākā informācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Publicēts: 21. oktobris, 2020

2020. gada 21. oktobrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“, pieejami šeit

Grozījumos noteikts:

Šobrīd sejas maskas obligāti jāvalkā:

·         sabiedriskajā transportā;

·         taksometros pasažieriem un vadītājam, ja nav izveidota cita veida speciāla barjera, piemēram, sieniņa;

·         autoostās, dzelzceļa stacijās, ostās un lidostā;

·         veikalā, aptiekā, pastā, degvielas uzpildes stacijās un citās tirdzniecības vietās iekštelpās;

·         muzejā, bibliotēkā, izstāžu zālēs, koncertzālēs, kinoteātros un līdzīgās vietās, ja tur nenotiek pasākums ar personalizētām sēdvietām;

·         baznīcās, ja tur nenotiek pasākums ar personalizētām sēdvietām;

·         ārstniecības iestādēs;

·         sniedzot pakalpojumu iekštelpās, kur nevar ievērot 2 metru distanci, nav fiziski atdalošu barjeru un uzturas ilgāk par 15 minūtēm.

Sejas masku var nelietot:

·         bērni līdz 13 gadu vecumam (no 13 gadiem sejas maska ir jālieto);

·         cilvēki ar acīmredzamiem kustību traucējumiem, kas apgrūtina maskas uzlikšanu;

·         cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ trūkst spēju vai iemaņu sejas maskas lietošanai;

·         persona, kas ir slimojusi ar Covid-19 un izveseļojusies (jābūt dokumentiem, kas to apliecina). 

Grozījumi paredz arī, ka interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu klātienē individuāli varēs apgūt kopā ar personu no vienas mājsaimniecības (piemēram, citu ģimenes locekli – māsu vai brāli). Šāds nosacījums būs attiecināms arī uz individuālām sporta treniņu nodarbībām, amatiermākslas un citiem mākslinieciskiem kolektīviem.

Interešu izglītības programmu apguve klātienē ir pilnībā iespējama, arī nepārkāpjot grupu (pirmsskolā) vai klašu (skolā) nepārklāšanās nosacījumu – tā var notikt vienas grupas un klases ietvaros, kas jau ikdienas mācību procesā izglītības iestādē darbojas kā vienots kopums esošā regulējuma izpratnē. Minētais ir attiecināms gan uz gadījumiem, kad interešu izglītības programma tiek īstenota uz vietas izglītības iestādē, gan arī uz gadījumiem, kad programmas specifikas dēļ to īsteno programmas ietvaros ārpus izglītības iestādes tās pašas administratīvās teritorijas ietvaros (piemēram, peldētapmācība peldbaseinā vai slidotapmācība ledus hallē).

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru ir izstrādājis Interešu izglītības vadlīnijas (var iepazīties šeit), kurās precīzāk skaidroti dažādi drošības pasākumu aspekti.

KAS IR KARANTĪNA

Publicēts: 21. oktobris, 2020

Nofilmē savu filmu

Publicēts: 17. oktobris, 2020

29. septembrī Latvijas Skolas ietvaros skolā notika pasākums “Nofilmē savu filmu”.

Lūk, ko par to saka 9.b klases skolēni.

“Šajā pasākumā mēs iemācījāmies un apskatījām, kā strādā cilvēki aiz kameras TV šovos, ziņās. Mēs iemācījāmies, kā strādāt ar kameru, skaņu, kā sagatavot intro. Sapratām un izmēģinājām green screen. Šajā pasākumā mēs filmējām rīta ziņas jeb mūsu variantā “9.b klases rīta panorāmu”. Šajā projektā mums visiem vajadzēja strādāt kā komandai. Mūsu komanda bija:

režisors – Sandis;

filmētājs – Evija un asistents Skots;

titru un plakāta mākslinieces Krista un Endija;

fotogrāfs – Minh Anh, Lauma Pirvica;

aktieri – Sandis, Roberts, Raimonds, Aksels, Markuss, Heinrihs;

montētājs – Evija;

cilvēku saraksta sagatavotāji – Lauma, Gvineta, Laura.

Mūsuprāt šis pasākums bija ļoti noderīgs, jo tas mums deva iespēju ieskatīties, kā viss notiek aiz kameras un, iespējams, ka daudziem deva ieskatu savā nākotnes profesijā. Mums bija jāsadarbojas kā klasei, jo bez komandas darba šis projekts nebūtu izdevies. Mums visiem ļoti patika šis pasākums.”

Rudenīgas noskaņas skolēnu darbos

Publicēts: 15. oktobris, 2020
Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.