67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā uzņemšanai Rīgas vidusskolās

Publicēts: 15. jūnijs, 2021

Šā gada 30. jūnijā plkst.10.00 Rīgas 64.vidusskolā (Ūnijas ielā 93) notiks apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (matemātikā un svešvalodā) tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē šādu attaisnojošu iemeslu dēļ:

(vairāk…)

Dokumentu iesniegšana skolā

Publicēts: 15. jūnijs, 2021

10.06.-18.06.

1. Rezultātu paziņošana par uzņemšanu publicēta http://www.r47vsk.lv/ vietnē 14.06.-15.06., norādot kodu.

2. Ja skolēns ir uzņemto sarakstā, jādodas uz skolu un jāiesniedz šādi dokumenti:

– Iesniegums:  

  • iestājpārbaudījuma kodu lapa;
  • apliecība par pamatizglītību ar sekmju izrakstu;
  • veselības karte.

Dokumentus skolas kancelejā var iesniegt no plkst. 8.00-15.30.

Dokumentus pieņemsim arī jūlijā un augustā.

Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus –
sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana!

Rīgas mēra apsveikums Rīgas 47. vidusskolai

Publicēts: 11. jūnijs, 2021

Covid-19 testēšana 8. jūnijā un saraksts iestājpārbaudījuma dalībniekiem

Publicēts: 7. jūnijs, 2021

Š.g. 13. maijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka prasības skolēniem, kuri vēlas piedalīties iestājpārbaudījumos.

Saskaņā ar noteikumiem, lai piedalītos iestājpārbaudījumā, pretendentiem pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma jāveic Covid-19 tests un tā rezultātam jābūt negatīvam.

Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija. Skolēniem, kas atbilst šai kategorijai jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa.

Lai ievērotu Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments informē, ka skolēnu testēšana tiks organizēta izglītības iestādēs, kurās skolēni ir pieteikušies iestājpārbaudījuma kārtošanai. Skolēni, kuri pašreiz mācās izglītības iestādē, kas nav Rīgas administratīvās teritorijas izglītības iestādes, testu varēs nodot E. Gulbja laboratorijā tuvāk savai dzīves vietai. Par šiem gadījumiem vecākiem jāinformē skola, kurā izglītojamie norādījuši kā iestājpārbaudījuma kārtošanas vietu.


Izglītojamo testēšana Rīgas 47. vidusskolā notiks 8. jūnijā, Skaistkalnes ielā 7, 108.kabinetā (1.stāvā).
Skolēni ir sadalīti alfabētiskā secībā pēc uzvārdiem, tāpēc ir jāierodas norādītajā laika posmā!

Būs jānodod siekalu tests.
Testēšanas procesā obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.

Izglītojamo testēšanas grafiks pēc uzvārda pirmā burta:

9.00-9.30 – B, D

9.40-10.10 – E, F, G, H

10.20-10.50 – J, K

11.00-11.30 – L, M, N, O

11.40-12.10 – P, R

12.20 – 12.50 – S, Š

13.00-13.30 – V, Z, Ž

Atgādinām, ka vismaz 30 minūtes iepriekš nekošļāt košļājamo gumiju, neēst, nelietot muti atsvaidzinošus līdzekļus, inhalatorus, nedzert ūdeni, dzērienus ar spirta saturu.

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.