Vecākiem

Pedagogu un vecāku saziņaSakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, mācību procesa laikā Skolas apmeklēšana nepiederošām personām (arī vecākiem) bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegta. Saziņa ar skolu notiek ar e-klases starpniecību vai zvanot uz skolu – tālr. 67629267. Tikšanās ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, Skolas atbalsta grupu personālu un Skolas vadību notiek pēc mācību stundām, iepriekš to saskaņojot pa iepriekš norādīto tālruņa numuru.