67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Rīgas mēra apsveikums Rīgas 47. vidusskolai

Publicēts: 11. jūnijs, 2021

Iestājpārbaudījums 2021. gada 10. jūnijā un dokumentu iesniegšana skolā

Publicēts: 8. jūnijs, 2021

Iestājpārbaudījums 2021. gada 10. jūnijā

 1. Skolēni, kuri kārto iestājpārbaudījumu Rīgas 47. vidusskolā, skolā ierodas līdz 9.30.
 2. Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem:
 3. Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība (skolēna karte);
 4. Personīgie rakstāmpiederumi (zilas vai melnas tintes pildspalvas), zīmuļi, dzēšgumija, lineāls;
 5. Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas);
 6. COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.
 7. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošajiem jālieto mutes un deguna aizsegs (maska), kuru nodrošina skolēnu vecāki.
 8. Iestājpārbaudījums tiks organizēts skolu telpās pa 10 skolēniem katrā telpā. Iestājpārbaudījuma sākums 10. jūnijā plkst. 10.00, tā ilgums 3 astronomiskās stundas. Lai ierobežotu skolēnu drūzmēšanos pirms iestājpārbaudījuma, kā arī pēc tā izpildes, skolēni telpās tiks ielaisti pa vienam no plkst. 9.30. Tiklīdz tiks nokomplektēta telpa ar 10 skolēniem, viņi varēs nekavējoties uzsākt iestājpārbaudījuma darba veikšanu, ievērojot kontroles laiku – 3 stundas. Personiskās mantas, kuras nav nepieciešamas iestājpārbaudījuma laikā, atstāj telpā tam paredzētajā vietā un dodas pie norādītā darba galda, līdz ņemot darba piederumus (pildspalvas (zilas vai melnas), zīmuļi, dzēšgumija, lineāls).
 9. Iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
 10. No 10.00-13.00 skolēni pilda iestājpārbaudījuma darbu.

Dokumentu iesniegšana skolā

 1. 10.06.-13.06.

Iesniegums skolai (var sūtīt r47vs@riga.lv vai iesniegt skolā), pievienojot iestājpārbaudījuma koda apstiprinājuma lapas kopiju un sekmju izraksta kopiju.  Oriģināli jāuzrāda, ja skolēns tiks uzņemts 10. klasē.

 • Iesniegums:  

2. Rezultātu paziņošana par uzņemšanu tiks publicēta http://www.r47vsk.lv/ vietnē 14.06.-15.06., norādot kodu.

3. Ja skolēns ir uzņemto sarakstā, jādodas uz skolu un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • iestājpārbaudījuma kodu lapa;
 • apliecība par pamatizglītību;
 • veselības karte.

Dokumentus skolas kancelejā var iesniegt no plkst. 8.00-15.30.

Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus –
sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana!

Covid-19 testēšana 8. jūnijā un saraksts iestājpārbaudījuma dalībniekiem

Publicēts: 7. jūnijs, 2021

Š.g. 13. maijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka prasības skolēniem, kuri vēlas piedalīties iestājpārbaudījumos.

Saskaņā ar noteikumiem, lai piedalītos iestājpārbaudījumā, pretendentiem pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma jāveic Covid-19 tests un tā rezultātam jābūt negatīvam.

Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija. Skolēniem, kas atbilst šai kategorijai jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa.

Lai ievērotu Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments informē, ka skolēnu testēšana tiks organizēta izglītības iestādēs, kurās skolēni ir pieteikušies iestājpārbaudījuma kārtošanai. Skolēni, kuri pašreiz mācās izglītības iestādē, kas nav Rīgas administratīvās teritorijas izglītības iestādes, testu varēs nodot E. Gulbja laboratorijā tuvāk savai dzīves vietai. Par šiem gadījumiem vecākiem jāinformē skola, kurā izglītojamie norādījuši kā iestājpārbaudījuma kārtošanas vietu.


Izglītojamo testēšana Rīgas 47. vidusskolā notiks 8. jūnijā, Skaistkalnes ielā 7, 108.kabinetā (1.stāvā).
Skolēni ir sadalīti alfabētiskā secībā pēc uzvārdiem, tāpēc ir jāierodas norādītajā laika posmā!

Būs jānodod siekalu tests.
Testēšanas procesā obligāti jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.

Izglītojamo testēšanas grafiks pēc uzvārda pirmā burta:

9.00-9.30 – B, D

9.40-10.10 – E, F, G, H

10.20-10.50 – J, K

11.00-11.30 – L, M, N, O

11.40-12.10 – P, R

12.20 – 12.50 – S, Š

13.00-13.30 – V, Z, Ž

Atgādinām, ka vismaz 30 minūtes iepriekš nekošļāt košļājamo gumiju, neēst, nelietot muti atsvaidzinošus līdzekļus, inhalatorus, nedzert ūdeni, dzērienus ar spirta saturu.

Publicēts: 3. jūnijs, 2021

Atgādinājums – pieteikšanās vienotajam iestājpārbaudījumam uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10. klasēs notiek līdz 4. jūnija plkst. 9.00

Publicēts: 3. jūnijs, 2021

Lai ievērotu Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības, Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments informē, ka skolēnu, kuri mācās Rīgas skolu 9. klasē, testēšana tiks organizēta 8. jūnijā skolās, kurās skolēni ir pieteikušies iestājpārbaudījuma kārtošanai.

Sīkāka informācija : Epidemioloģiskās prasības Rīgas vidusskolu iestājpārbaudījuma dalībniekiem

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.