Ārpusskolas pasākumi 2023./2024.m.g.

Skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Vecumnieku vidusskolā.

14. martā mūsu skolas skolotāji devās izbraukuma apmaiņas seminārā uz Vecumnieku vidusskolu. Klausījāmies citu skolu skolotāju pieredzi, dalījāmies savā pieredzē kā arī darbojāmies mācību jomu grupu nodarbībās.


4.a klases mācību ekskursija “Kosmosa izziņas centrā” Cēsīs!


Lepojamies ar 4.a klases komandu, kura konkursā “Pieskati uguni” ieguva 2. vietu.