18. martā Saeima apstiprināja lēmumu par valsts pārbaudes darbu norisi 9. klasēm

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus.

Jau šobrīd ir zināms, ka 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni. 18. martā Saeimā 2.lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi  9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot, lai turpinātu izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9. klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.

Diagnosticējošo darbu norises laiki tiks noteikti laika periodā no 13. līdz 29. aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Pēc izglītības iestādes izvēles tā varēs organizēt arī citu diagnosticējošo darbu – svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu pēc izglītojamā izvēles), Latvijas vēsturē,  mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās – norisi. Izglītības iestādēm izvēlei tiek piedāvāts arī diagnosticējošais darbs dabaszinībās, lai akcentētu šīs jomas priekšmetu nozīmi un  ļautu izglītojamiem izvērtēt, kuru mācību virzienu izvēlēties apgūt vidējās izglītības posmā.

*Plānotie diagnosticējošo darbu norises laiki, kas pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā tiks iekļauti 2020./2021. mācību gada noslēgumu pārbaudījumu grafikā:

Obligātie diagnosticējošie darbi:

  • Latviešu valoda (mācībvaloda) – 27.aprīlis.
  • Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās – 27.aprīlis.
  • Matemātika – 29. aprīlis.

Pēc izglītības iestādes izvēles:

  • Svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu v. pēc skolēnu izvēles) – 13.aprīlis
  • Latvijas vēsture – 15.aprīlis
  • Dabaszinības (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) – 20.aprīlis
  • Mācībvaloda (krievu, poļu) – 22.aprīlis

Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nedz semestra, nedz gada vērtējumu.

Būtiski, ka diagnosticējošo darbu rezultāti nav izmantojami salīdzināšanai vai skolotāja darba kvalitātes vērtēšanai. Tos ir iespēja izmantot skolēnam individuāli, lai kopā ar skolotāju pārrunātu un pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.

9. klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā varēs izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19. maijā rakstu/mutvārdu daļu, 20. maijā – mutvārdu daļu.

9. klases skolēni 2020./2021.mācību gadu noslēdz ar vērtējumu gadā. Mācību  beigu datums ir 31.maijs, savukārt mācību gada – 11.jūnijs. Sertifikātus par pamatizglītību Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11.jūnijā.

Šeit pieejams diagnosticējošo darbu programmu projekts 
Biežāk uzdotie jautājumi par 9. klases diagnosticējošajiem darbiem 2020./2021. mācību gadā, saiti atvērt ŠEIT .

Aktuālā informācija par Valsts pārbaudes darbiem un to norisi pieejama Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnes sadaļā Valsts pārbaudes darbi

*Nākamnedēļ Ministru kabinetā paredzēts veikt grozījumu pamatizglītības standartā, nosakot, ka šajā mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, pēc skolas izvēles var kārtot arī svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā, dabaszinībās.  Tiks veikts nepieciešamais grozījums arī Ministru kabineta noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laikiem, kas  paredz, ka diagnosticējošie darbi notiks no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim. Savukārt Ministru kabineta noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” tik veiktas izmaiņas, kas paredz, ka 9.klases skolēniem mācības 2020./2021.m.g. beidzas 31.maijā. 

Vairāk informācijas: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga. E-pasts: prese@visc.gov.lv
 www.visc.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *