Atbalsta personāls

  • Lapiņa Ieva – izglītības psihologs
  • Pūce Elēna – skolas medmāsa
  • Reiss Miervaldis – sociālais pedagogs
  • Stieģele-Kaunacka Gunta – speciālais pedagogs
  • Gundega Pelēkzirne – speciālais pedagogs
  • Zukule Aija – logopēds