Skolotāji

 • Bajāre Silvija – matemātikas skolotāja
 • Bergmane Aija – angļu valodas skolotāja
 • Bērziņš Dainis – teātra mākslas skolotājs
 • Bērziša Elija – matemātikas skolotāja
 • Bicāne Ilona – angļu valodas skolotāja
 • Brigzna Marta – angļu valodas, sociālo zinību un vēstures, vizuālās mākslas skolotāja
 • Černeja Jana – fizikas skolotāja
 • Dreimane Māra – angļu valodas skolotāja
 • Dūdiņa Solvita – sākumskolas skolotāja
 • Freimane Laura – ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja
 • Henkūzena Daiga – vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotāja
 • Irbe Iveta – sākumskolas skolotāja
 • Janemane Indra – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Kalniņa Līga – sākumskolas skolotāja
 • Kosinkina Anna – fizikas un inženierzinību skolotāja
 • Lapinskis Jānis – vēstures skolotājs
 • Līsmanis Egīls – dizaina un tehnoloģiju skolotājs
 • Litovniece Grineta – vācu valodas, sociālo zinību un dabaszinību skolotāja
 • Niedra Dace – mūzikas skolotāja
 • Otto Ināra – sporta skolotāja
 • Pavļukovskis Mārtiņš Mārcis – ķīmijas skolotājs
 • Piģēna Anda – sociālo zinību skolotāja
 • Prusaka Lorija – krievu valodas skolotāja
 • Roķe Agita – sporta skolotāja
 • Saloniemi Iveta Elizabete – sākumskolas skolotāja
 • Segle Kristīne – sākumskolas skolotāja
 • Siliņa Antra – vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotāja
 • Stieģele-Kaunacka Gunta – sākumskolas skolotāja
 • Stūrīte-Reisa Ieva – mūzikas, vizuālās mākslas, sociālo zinību un vēstures skolotāja
 • Tugarinova Gita – bioloģijas skolotāja
 • Tugarinova Iolanta – sākumskolas, krievu valodas un projekta darba skolotāja
 • Vismane Vineta – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Vizule Vineta – matemātikas skolotāja
 • Zaiceva Ārija – latviešu valodas, literatūras un projekta darba skolotāja
 • Zvejniece Diāna – datorikas skolotāja