Informācija topošajiem pirmklasniekiem

Nepieciešami materiāli 1. klasē.

Augusta vidū šeit parādīsies informācija par vecāku sapulcēm un klašu audzinātājiem. Saziņa ar direktora vietnieku izglītības jomā Mārtiņu Mārci Pavļukovski, e-pasts: mpavlukovskis@edu.riga.lv