67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Bibliotēka

Ziņoju, ka turpmāk skolas bibliotēka lasītājiem būs atvērta:

pirmdien otrdien, trešdien, piektdien – no 9.00-15.00

ceturtdien – no 13.00-19.00

BIBLIOTĒKAS GRĀMATU KATALOGS https://skolas.rcb.lv/

Gaidu ciemos! Līva

10 fakti par grāmatām un lasīšanu

1. Ja autoram, kura grāmatu lasi, ir laba valoda, arī tu iemācies izteikt domas saprotami un skaidri.

2. Kultūra nav tas, cik grāmatas esi izlasījis, bet gan tas, cik no lasītajām grāmatām Tu esi sapratis.

3. Cilvēki, kuri lasa grāmatas, vienmēr valdīs pār tiem, kuri skatās televizoru.

4. Grāmatas vienmēr ir labākas par filmām, jo cilvēka apziņā nav ierobežojumu specefektiem.

5. Jo Tu vairāk lasi, jo mazāk kaut ko atdarini.

6. Cilvēki iedalās 2 kategorijās: tie, kas lasa grāmatas un tie, kas klausās tos, kuri lasa.

7. Tāpat kā no centiem krājas eiro, arī no izlasīto grāmatu daudzuma uzkrājas Tavas zināšanas.

8. Lasīšana prātam ir tas pats, kas vingrošana ķermenim.

9. Lai kļūtu gudrs, pietiekami izlasīt 10 grāmatas, bet, lai šīs 10 grāmatas atrastu, ir jāizlasa tūkstoši.

10. Uzticies grāmatām, tās ir vislabākie draugi. Tās klusē, kad jāklusē un runā, Tev atklājot visu pasauli.

Resursi, kurus iespējams izmantot attālinātajā mācību procesā

Universāla satura materiāli:

http://www.lnb.lv – Latvijas nacionālā bibliotēka

https://lasamkoks.lv/ – Digitālā bibliotēka bērniem.

http://www.rcb.lv – Rīgas centrālā bibliotēka

http://www.letonika.lv/ – Letonika – virtuāla enciklopēdija

Folklora:

www.dainuskapis.lv – Latviešu Dainas internetā

www.lfk.lv – Latviešu folkloras krātuve

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/ – P. Šmita apkopotās pasakas un teikas

Latviešu literatūra:

http://www.satori.lv/index.php – Literatūras un filozofijas portāls

www.lfmi.lu.lv – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Latviešu valoda: 

www.vvk.lv – dažādas vārdnīcas

Vēsture, kultūras vēsture: 

www.historia.lv – Latvijas vēsture internetā

www.pilis.lv – Materiāli par Latvija pilīm

Daba, dabas zinības, dabas objekti, dzīvās būtnes:

 www.videsvestis.lv – Žurnāla „Vides Vēstis„ elektroniskā versija

www.latvijasdaba.lv – Sugu enciklopēdija „Latvijas daba”

mammadaba.lv – Latvijas valsts meži.

http://www.putni.lv/– Latvijas putnu datu bāze ar balss ierakstiem.

Māksla, rokdarbi:

www.studija.lv – Vizuālo mākslu portāls

Informātika, dators, internets, drošība internetā:

http://www.draudzigsinternets.lv – Stāsti, viktorīnas, materiāli skolotājiem

www.netsafe.lv – Drošība internetā-  materiāli vecākiem, klases stundām


100 grāmatas 100 gados

Grāmatu izstāde veltīta Latvijas simtgadei.

2014. gadā 4.a klases skolēni, lasot Antuāna Sent-Ekziperī “Mazo princi”, cenšas iedzīvoties rakstnieka pasaulē.

Profesiju karuselis

2013. gada oktobrī Karjeras nedēļas laikā skolas bibliotēkā 5. un 6. klašu skolēni prezentēja interesantākās profesijas, centās atrisināt karjeras terminu krustvārdu mīklu, kā arī atminēt dažādu darba veicējus latviešu tautas mīklās.

Drošība internetā

Bibliotēku konkursa RADOŠAIS PASĀKUMS PAR DROŠĪBU INTERNETĀ  ietvaros 2012.gada februārī norisinājās interaktīvi pasākumi par interneta drošību ATKLĀSIM DIGITĀLO PASAULI KOPĀ… UN DROŠI!

Brāļu Grimmu pasaku pēcpusdienaPasaule tavā bibliotēkā

2011. gadā mūsu skolas 8.c klase (audzinātāja Daina Gžibovska) projekta “Pasaule tavā bibliotēkā” ietvaros iepazinās ar Indiju – tās vēsturi, arhitektūru, mūziku, kulināriju un tml. Audzēkņi darbojās grupās, vācot materiālus par sev tuvāko tēmu. 10. septembrī skolas bibliotēkā notika noslēguma pasākums, kurā skolēni iepazīstināja klases biedrus ar paveikto, pievēršot uzmanību kopīgajam un atšķirīgajam Indijas un Latvijas kultūrā. 

Par bibliotēku

Rīgas 47. vidusskolas bibliotēka dibināta reizē ar skolu 1982. gadā, saplūstot trīs skolu bibliotēkām, tādēļ arī bibliotēkas krājums ir liels – 55 tūkstoši uzskaites vienību. Izveidotais krājums nodrošina valsts izglītības standartu izpildi.

Lasītājiem bibliotēka piedāvā:

 • saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu, informācijas meklēšanas sistēmu un datu bāzu izmantošanas iespējām; ·
 • izmantot bibliotēkas abonementu, lai patstāvīgi meklētu nepieciešamos materiālus katalogos un brīvpieejas plauktos; ·
 • mācību gada beigās saņemt nākošajā mācību gadā izmantojamo mācību izdevumu sarakstu; ·
 • mācību gada sākumā saņemt no skolas bibliotēkas mācību izdevumus, visu gadu tos lietot un mācību gada beigās nodot skolas bibliotēkā;
 • skolas bibliotēkas lasītavā sameklēt nepieciešamo informāciju par jebkuru jautājumu, izmantojot bibliotēkas uzziņu aparātu;
 • izmantot interneta pakalpojumus un kopētāju bibliotēkas materiālu kopēšanai; ·
 • izmantot bibliotēkas pakalpojumus vasaras mēnešos (jūnijā un augusta beigās);
 • iesniegt priekšlikumus, atsauksmes un ieteikumus bibliotēkas attīstībai.
 • Ar bibliotekāri bibliogrāfisko darbu skolas bibliotēka piedalās visos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.
  Pēc īpaši izstrādātas bibliotēkmācības programmas notiek regulāras bibliotēkmācības stundas sākumskolas skolēniem, pārējo klašu skolēniem informācijprasmes tiek mācītas individuāli vai grupveidā. BIBLIOTĒKAS GRĀMATU KATALOGS https://skolas.rcb.lv/

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.