Bibliotēka

2023./2024.m.g. aktuālā informācija.


Gētes institūta bibliotēkas piedāvājums:

Student, zinātniek, skolotāj un pasniedzēj!

Tavā rīcībā piekļuve brīvpieejas (Open Acces) saturam Vācijas zinātnisko bibliotēku kopējā sarakstā ((GVI).

https://ej.uz/OpenAccessGoethe

Grāmatas, zinātniskās publikācijas, disertācijas, laikrakstu un žurnālu raksti.

Trīs miljoni satura vienību.

Dažādās – pārsvarā vācu un angļu – valodās.

Lai piekļūtu Open Access materiāliem, nav jāreģistrējas vai jābūt mūsu bibliotēkas lasītājam.


Mūsu skolas absolventes grāmata ” Šķautnes”.

Kristīne Čeirāne Rīgas 47. vidusskolā mācījās no 10. līdz 12. klasei, absolvēja to 2005. gadā. Kā saka pati Kristīne: “Tieši skolas bibliotēkā es iepazinos ar, piemēram, Džona Krakauera grāmatu “Pirmatnībā”, kas atstāja lielu iespaidu uz manu pasaules skatījumu. No bibliotēkas ņēmu arī tolaik populārās Harija Potera sērijas grāmatas “.

Tagad Kristīnei ir iznākusi grāmata, fantāzijas žanrā: 12 vampīrstāstu apkopojums “Šķautnes”. Grāmata vairāk piemērota vidusskolniekiem, jo tā pamatā ir par to, kā dzīve var mainīties un kā ar to tikt galā. Domāju, ka noteikti varētu arī ieinteresēt arī nedaudz jaunākus pusaudžus.

Grāmatai ir 4 galvenie varoņi, tajā apkopoti 12 stāsti un tie seko galveno varoņu gaitām vairāku gadsimtu garumā. Stāstus papildina 12 ilustrācijas, kuru autore ir Santagora Torma.

Grāmatas autore Kristīne Čeirāne


2020./2021.m.g. aktuālā informācija.

Mūsu skolas piekto klašu skolēni piedalījās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās, kura rezultātā tiek noskaidrots lasīšanas čempions.

Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

5a klase skaļās lasīšanas stundā.

5b klase skaļās lasīšanas stundā.
Skolas fināls – Tīna Orlova, Andris Bērziņš, Ņeverovskis Artūrs, Nora Bērziņa un Sendija Tomiņa. Apsveicam!

Skolas skaļās lasīšanas čempions – Andris Bērziņš.  Novēlam Andrim veiksmi Rīgas finālā!

20. maijā Rīgas Centrālajā bibliotēkā notika Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību Rīgas reģionālais fināls, kurā piedalījās skolēni no Rīgas pašvaldības skolām – arī mūsu skolas 5a klases skolēns Andris Bērziņš. Audzēkņus pavadīja gan skolu bibliotekāri, pedagogi, klases biedri, gan draugi un radi, kuri atbalstīja sacensību dalībniekus ar plakātiem un skaļiem aplausiem.

Dzejoļu konkurss

Biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludina dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem aicina piedalīties 5–15 gadus vecus bērnus un pusaudžus no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2021”, kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.

“Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet un izsakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums. Sūtiet dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par prieku! Ielieciet tajos savas izjūtas, pārdomas par laiku, kurā dzīvojam, savas ilgas pēc skolas draugiem, ar kuriem pašlaik nevarat būt kopā, attiecības ar cilvēkiem, arī bažas un dusmas, cerības un jautrību! Spēlējieties ar valodu! Tomēr ir svarīgi, lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā latviešu valodā, kā arī tiktu pareizi lietotas pieturzīmes, ja tās tiek izmantotas,” raksta konkursa rīkotāji.

Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 20. maijam uz e-pasta adresi garapupa2021@gmail.com ar norādi “Garās pupas konkursam”. E-pastā obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, skola un klase, kā arī kontaktinformācija: e-pasta adrese un telefona numurs.

Vai grāmatas ir kaitīgas?

Mūsu dzīvē jau kādu laiku līdzās pastāv drukātās grāmatas un dažādas digitālās tehnoloģijas. Izlaušanās spēlēs “Vai grāmatas ir kaitīgas?” un “Digitālās tehnoloģijas – labi vai slikti?” var noskaidrot, cik ilgtspējīga ir šo preču ražošana un izmantošana un kas notiek, kad grāmatas un digitālās tehnoloģijas savu laiku nokalpojušas. Spēles paredzētas 5.-9. klases skolēniem, kā arī jebkuram citam interesentam un tajās grāmatu un digitālo tehnoloģiju dzīves ceļš skatīts saistībā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, liekot spēlētājiem aizdomāties par ikdienas patēriņu. Vairāk par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem: https://ej.uz/attistibasmerki

Izlaušanās spēles tapušas sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru projekta “Bridge 47” ietvaros.

Spēles LNB mājaslapā

https://lnb.lv/lv/gramata-latvija/virtakas-klase

“Vai grāmatas ir kaitīgas?” spēlēšanai datorā

https://sites.google.com/view/izlausanas-gramata/home

“Vai grāmatas ir kaitīgas?” spēlēšanai mobilajā ierīcē

https://sites.google.com/view/gramata-izlausanas-mob/home

“Digitālās tehnoloģijas – labi vai slikti?” spēlēšanai datorā

https://sites.google.com/view/digi-izlausanas/home

“Digitālās tehnoloģijas – labi vai slikti?” spēlēšanai mobilajā ierīcē

https://sites.google.com/view/izlausanas-telefonam/home

Iznācis laikraksta „Izglītība un Kultūra” specializēts e-pielikums IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2021

10. martā iznācis laikraksta „Izglītība un Kultūra” specializēts e-pielikums IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2021, kura mērķauditorija ir visu Latvijas skolu 9. un 12. klašu absolventi, topošie studenti, kā arī profesionālo skolu, arodskolu un tehnikumu audzēkņi.

Izglītības Ceļvedis pieejams šeit: https://failiem.lv/u/namqmk4nc

10 fakti par grāmatām un lasīšanu

1. Ja autoram, kura grāmatu lasi, ir laba valoda, arī tu iemācies izteikt domas saprotami un skaidri.

2. Kultūra nav tas, cik grāmatas esi izlasījis, bet gan tas, cik no lasītajām grāmatām Tu esi sapratis.

3. Cilvēki, kuri lasa grāmatas, vienmēr valdīs pār tiem, kuri skatās televizoru.

4. Grāmatas vienmēr ir labākas par filmām, jo cilvēka apziņā nav ierobežojumu specefektiem.

5. Jo Tu vairāk lasi, jo mazāk kaut ko atdarini.

6. Cilvēki iedalās 2 kategorijās: tie, kas lasa grāmatas un tie, kas klausās tos, kuri lasa.

7. Tāpat kā no centiem krājas eiro, arī no izlasīto grāmatu daudzuma uzkrājas Tavas zināšanas.

8. Lasīšana prātam ir tas pats, kas vingrošana ķermenim.

9. Lai kļūtu gudrs, pietiekami izlasīt 10 grāmatas, bet, lai šīs 10 grāmatas atrastu, ir jāizlasa tūkstoši.

10. Uzticies grāmatām, tās ir vislabākie draugi. Tās klusē, kad jāklusē un runā, Tev atklājot visu pasauli.

Resursi, kurus iespējams izmantot attālinātajā mācību procesā

Universāla satura materiāli:

http://www.lnb.lv – Latvijas nacionālā bibliotēka

https://lasamkoks.lv/ – Digitālā bibliotēka bērniem.

http://www.rcb.lv – Rīgas centrālā bibliotēka

http://www.letonika.lv/ – Letonika – virtuāla enciklopēdija

Folklora:

www.dainuskapis.lv – Latviešu Dainas internetā

www.lfk.lv – Latviešu folkloras krātuve

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/ – P. Šmita apkopotās pasakas un teikas

Latviešu literatūra:

http://www.satori.lv/index.php – Literatūras un filozofijas portāls

www.lfmi.lu.lv – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Latviešu valoda: 

www.vvk.lv – dažādas vārdnīcas

Vēsture, kultūras vēsture: 

www.historia.lv – Latvijas vēsture internetā

www.pilis.lv – Materiāli par Latvija pilīm

Daba, dabas zinības, dabas objekti, dzīvās būtnes:

 www.videsvestis.lv – Žurnāla „Vides Vēstis„ elektroniskā versija

www.latvijasdaba.lv – Sugu enciklopēdija „Latvijas daba”

mammadaba.lv – Latvijas valsts meži.

http://www.putni.lv/– Latvijas putnu datu bāze ar balss ierakstiem.

Māksla, rokdarbi:

www.studija.lv – Vizuālo mākslu portāls

Informātika, dators, internets, drošība internetā:

http://www.draudzigsinternets.lv – Stāsti, viktorīnas, materiāli skolotājiem

www.netsafe.lv – Drošība internetā-  materiāli vecākiem, klases stundām


100 grāmatas 100 gados

Grāmatu izstāde veltīta Latvijas simtgadei.

2014. gadā 4.a klases skolēni, lasot Antuāna Sent-Ekziperī “Mazo princi”, cenšas iedzīvoties rakstnieka pasaulē.

Profesiju karuselis

2013. gada oktobrī Karjeras nedēļas laikā skolas bibliotēkā 5. un 6. klašu skolēni prezentēja interesantākās profesijas, centās atrisināt karjeras terminu krustvārdu mīklu, kā arī atminēt dažādu darba veicējus latviešu tautas mīklās.

Drošība internetā

Bibliotēku konkursa RADOŠAIS PASĀKUMS PAR DROŠĪBU INTERNETĀ  ietvaros 2012.gada februārī norisinājās interaktīvi pasākumi par interneta drošību ATKLĀSIM DIGITĀLO PASAULI KOPĀ… UN DROŠI!

Brāļu Grimmu pasaku pēcpusdienaPasaule tavā bibliotēkā

2011. gadā mūsu skolas 8.c klase (audzinātāja Daina Gžibovska) projekta “Pasaule tavā bibliotēkā” ietvaros iepazinās ar Indiju – tās vēsturi, arhitektūru, mūziku, kulināriju un tml. Audzēkņi darbojās grupās, vācot materiālus par sev tuvāko tēmu. 10. septembrī skolas bibliotēkā notika noslēguma pasākums, kurā skolēni iepazīstināja klases biedrus ar paveikto, pievēršot uzmanību kopīgajam un atšķirīgajam Indijas un Latvijas kultūrā. 

Par bibliotēku

Rīgas 47. vidusskolas bibliotēka dibināta reizē ar skolu 1982. gadā, saplūstot trīs skolu bibliotēkām, tādēļ arī bibliotēkas krājums ir liels – 55 tūkstoši uzskaites vienību. Izveidotais krājums nodrošina valsts izglītības standartu izpildi.

Lasītājiem bibliotēka piedāvā:

 • saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājuma sastāvu, informācijas meklēšanas sistēmu un datu bāzu izmantošanas iespējām; ·
 • izmantot bibliotēkas abonementu, lai patstāvīgi meklētu nepieciešamos materiālus katalogos un brīvpieejas plauktos; ·
 • mācību gada beigās saņemt nākošajā mācību gadā izmantojamo mācību izdevumu sarakstu; ·
 • mācību gada sākumā saņemt no skolas bibliotēkas mācību izdevumus, visu gadu tos lietot un mācību gada beigās nodot skolas bibliotēkā;
 • skolas bibliotēkas lasītavā sameklēt nepieciešamo informāciju par jebkuru jautājumu, izmantojot bibliotēkas uzziņu aparātu;
 • izmantot interneta pakalpojumus un kopētāju bibliotēkas materiālu kopēšanai; ·
 • izmantot bibliotēkas pakalpojumus vasaras mēnešos (jūnijā un augusta beigās);
 • iesniegt priekšlikumus, atsauksmes un ieteikumus bibliotēkas attīstībai.
 • Ar bibliotekāri bibliogrāfisko darbu skolas bibliotēka piedalās visos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.
  Pēc īpaši izstrādātas bibliotēkmācības programmas notiek regulāras bibliotēkmācības stundas sākumskolas skolēniem, pārējo klašu skolēniem informācijprasmes tiek mācītas individuāli vai grupveidā. BIBLIOTĒKAS GRĀMATU KATALOGS https://skolas.rcb.lv/