Skolotāji mācās!

Iepazīšanās ar mākslīgo intelektu.

19. martā mūsu skolas skolotāja Laura Freimane iepazīstina skolotājus ar mākslīgo intelektu.