Metodiskās jomas

Sākumskolas mācību joma
Ķiņķevska Rolanda – jomas vadītāja
Dūdiņa Solvita
Kalniņa Līga
Segle Kristīne
Tugarinova Iolanta
Irbe Iveta
Stieģele-Kaunacka Gunta
Iveta Elizabete Saloniemi
Veselības un fiziskās aktivitātes joma
Otto Ināra – jomas vadītāja
Roķe Agita
Sociālās, pilsoniskās un kultūras izpratnes joma
Lapinskis Jānis – jomas vadītājs
Piģēna Anda
Bērziņš Dainis
Matemātikas mācību joma
Bērziša Elija – jomas vadītāja
Bajāre Silvija
Vizule Vineta
Latviešu valodas un literatūras mācību joma
Zaiceva Ārija – jomas vadītāja
Janemane Indra
Vismane Vineta
Svešvalodu mācību joma
Bicāne Ilona – jomas vadītāja
Bergmane Aija
Brigzna Marta
Dreimane Māra
Litovniece Grineta
Prusaka Lorija
Tugarinova Iolanta
Tehnoloģiju un mākslas mācību joma
Zvejniece Diāna – jomas vadītāja
Henkuzena Daiga
Līsmanis Egīls
Siliņa Antra
Niedra Dace
Stūrīte-Reisa Ieva
Dabaszinātņu mācību joma
Freimane Laura – jomas vadītāja
Kosinkina Anna
Pavļukovskis Mārtiņš Mārcis
Tugarinova Gita
Černeja Jana