Uzņemšana 1.klasē

Lai pieteiktu bērnu skolas 1. klasē, nepieciešamie dokumenti:

  1. iesniegums (vecāki aizpilda: skolā vai mājās un nogādā uz skolu, vai elektroniski un paraksta ar elektronisku parakstu );
  2. vecāka, kurš piesaka bērnu skolā, pase vai ID karte;
  3. bērna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte;
  4. izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes (jūnijā);
  5. medicīniskie dokumenti (jūnijā).

Iesniegums, lai pieteiktu bērnu Rīgas 47. vidusskolas 1. klašu pretendentu sarakstā.