Uzņemšana 1.klasē

Lai pieteiktu bērnu skolas 1. klasē, nepieciešamie dokumenti:

  1. iesniegums (vecāki aizpilda skolā);
  2. vecāka, kurš piesaka bērnu skolā, pase vai ID karte;
  3. bērna dzimšanas apliecība, pase vai ID karte;
  4. izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes (jūnijā);
  5. medicīniskie dokumenti (jūnijā).