67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Par 2020.gada 9.jūnija MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu (vecākiem izlasīt obligāti!)

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.