67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 99. gadadienai veltīts skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss

Zīmējumu konkursa “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” dalībnieki: vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēni.

Domrakstu konkursa “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” dalībnieki: vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 9. klašu skolēni.

Domrakstu konkursa “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” dalībnieki: vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 12. klašu skolēni.

Pieteikšanās pie klašu audzinātājiem, attiecīgo priekšmetu skolotājiem vai direktores vietnieces izglītības jomā J.Velzetes līdz 26.oktobrim.

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.