Informācija vecākiem vai izglītojamā likumiskajam pārstāvim par mājas karantīnas noteikšanu bērnam, JA izglītības iestādē ir Covid-19 gadījums

            Cienījamie vecāki!

            Ja Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka sakarā ar Covid-19 saslimšanas gadījumu piem., klasē 5A, 6A, 7A, 8A, 10A Jūsu bērnam noteikts kontaktpersonas statuss, tad jums jāzina, ka epidemioloģiskās drošības likuma izpratnē kontaktpersona ir cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties. Lai ierobežotu turpmāku infekcijas izplatīšanos Jūsu bērnam nepieciešams līdz XX.XX.2020. ievērot mājas karantīnu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 55. punkts mājas karantīnas laikā Jūsu bērnam kā kontaktpersonai nepieciešams:

 • uzturēties dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā, un kopā ar vecākiem būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
 • nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, neveidot tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
 • ievērot centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
 • mājas karantīnu pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

            Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti tuvākajā laikā sniegs informāciju Jūsu bērna ģimenes ārstam par medicīniskās novērošanas nepieciešamību un veicamajiem piesardzības pasākumiem. Epidemioloģiskās drošības izpratnē medicīniskā novērošana ir inficēšanās riskam pakļauto personu veselības regulāra pārbaude infekcijas slimības inkubācijas periodā. Covid-19 gadījumā ģimenes ārsts īsteno medicīnisko novērošanu attālināti, telefoniski sazinoties ar bērna vecākiem.

            Piesardzības pasākumi, kas kontaktpersonai jāievēro mājas karantīnas (medicīniskās novērošanas) laikā:

 • visā novērošanas perioda laikā kontaktpersonai jāsadarbojas un jābūt pieejamai saziņai (sazvanāmai) ar ģimenes ārstu;
 • sekot savam veselības stāvoklim, mērīt ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā, un sekot vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums/sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana u.c.), kā arī garšas un ožas traucējumi vai zudums, stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja;
 • palikt mājās, nedoties uz izglītības iestādēm, neapmeklēt sabiedriskas vietas un nelietot sabiedrisko transportu;
 • ar ārstniecības iestādēm sazināties telefoniski un, saslimšanas gadījumā ārstēties mājās, ja veselības stāvoklis to pieļauj;
 • skaidrot bērnam, ka klepojot un šķaudot, jānosedz muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumu tvertnē, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
 • bieži un rūpīgi (vismaz 20-40 sekundes) mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, t. sk. pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml. vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;
 • lietot individuālos higiēnas priekšmetus un traukus;
 • visiem ģimenes locekļiem vai personām, kuras atrodas tuvā kontaktā, bieži un rūpīgi jāmazgā rokas, jāievēro elpošanas higiēna;
 • maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem Covid-19 infekcija var radīt smagas komplikācijas – gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām plaušu, sirds asinsvadu saslimšanām, cukura diabētu, onkoloģiskām saslimšanām un hronisko infekciju pacientiem;
 • ieverot vismaz divu metru distanci no citiem cilvēkiem, ja nepiecienāms, izmantot sejas masku vai auduma gabalu (piem., lakatiņu vai šalli), lai nosegtu muti un degunu u.tml.;
 • veikt telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos dezinfekcijas līdzekļus;

Vislielākais inficēšanās risks ar Covid-19 ir, ja inficētai personai parādās elpceļu simptomi – klepus, iesnas un citi. Covid-19 izraisītājs – koronavīruss SARS-Cov-2 spēj izdzīvot ārējā vidē uz priekšmetu virsmām no dažu stundu līdz dažām dienām. COVID-19 infekcija izplatās:

 • tieši kontaktējoties ar inficētu personu;
 • ar sīkiem pilieniem, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot;
 • netieša kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.

Atceraties, ka ikviens Latvijas valsts piederīgais, pastāvot aizdomām par inficēšanos pēc savas iniciatīvas var veikt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19, telefoniski piesakoties laboratoriskajai izmeklēšanai (tālrunis 8303). Savukārt ārsts nozīmē laboratorisko izmeklēšanu uz Covid-19 pēc klīniskajām un epidemioloģiskajām indikācijām, t. sk. Covid-19 pacienta kontaktpersonām. Izmantojiet šo iespēju, lai laikus konstatētu Covid-19 infekciju, kura ne vienmēr norit ar izteiktiem simptomiem, sevišķi bērniem!

Slimību profilakses un kontroles centrs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *