Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, (spēkā stājās 2.decembrī)

Valdība 2.decembrī pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, (spēkā stājās 2.decembrī), pieejami šeit.

Būtiskākie grozījumi:

1. pagarināts ārkārtējās situācijas termiņš līdz 2021.gada 11.janvārim;

2. pastiprināti pulcēšanās ierobežojumi, nosakot, ka  ārtelpās organizētām sapulcēm, gājieniem un piketiem (atbilstoši likumam “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem“) var būt  ne vairāk kā 25 cilvēki līdzšinējo 50 vietā;

3. turpmāk tiek atļauta skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana, nodrošinot 5.3. apakšpunktā noteikto prasību izpildi, kas papildināta ar pienākumu pirms pakalpojuma sniegšanas aizpildīt anketu ar pakalpojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

4. aizliegt privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros, kā arī gadījumos, ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros. Bērēs ārtelpās un kristību ceremoniju noturēšanu neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību  norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, un tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

5. pārtraukt kultūrvietu un izstāžu norises vietu, gadatirgu (tajā skaitā Ziemassvētku tirdziņu) darbību, izņemot grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai bibliotēkās un muzeju darbību.

6. paredzēts, ka brīvdienās un svētku dienās darbojas tikai aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas) un veikali, kuros drīkst tirgot pārtikas preces, higiēnas preces un  degvielu;

7. paredzēts, ka turpmāk sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs darba vietās varēs tikai nodrošināt ēdienu līdzņemšanai;

8. attiecībā uz reliģiskās darbības veikšanas vietām (ja netiek organizēts pasākums) tiek noteikts, ka vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;

9.  paredzētas šādas izmaiņas izglītības jomā:

  • pirmsskolas izglītības programmas apguves mācību procesa laikā un ārpus tā izglītības iestādē nodarbinātie lieto mutes un deguna aizsegus;
  •  no 2020.gada 7.decembra mācības klātienē notiek tikai 1.-.4. klasei, pie nosacījuma, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības, izglītības iestādē nodarbinātie un no 2021.gada 4.janvāra izglītojamie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.
  • paredzētas izmaiņas attiecībā uz izglītības procesa norisi klātienē, nosakot, ka:

1) var īstenot klātienē individuālu profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti;

2) var īstenot klātienē individuālu augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, un klīnisko praksi rezidentūrā;

3) pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot tādas praktiskās daļas individuālu apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti;

4) interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, bet klātienē iekštelpās – tikai individuāli. Klātienē nav atļauti koru un pūšamo instrumentu kolektīvu mēģinājumi.

10.  saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem būs jānodrošina:

  • ka saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, tai skaitā tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietās iekštelpās un ārtelpās, atrodas ne vairāk kā 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj konkrētās vietas infrastruktūra, ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 25 m, tad atrasties var viens apmeklētājs;
  • pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā;

11. no 2020.gada 7.decembra sabiedriskā transporta pārvadātājam jāorganizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasības;

12. paredz pienākumu sabiedriskajā transportā un publiskās iekštelpās (tajā skaitā darba vietās, izņemot profesionālus orķestrus un korus un izglītības apguves procesu, kas saistīts ar instrumenta spēles vai vokālās mākslas apgūšanu, un izņemot elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbiniekus un citos gadījumos, kad tiek nodrošināta tiešraides translācija vai audiovizuālo darbu sagatavošanā, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai), ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto mutes un deguna aizsegus. Prasība attiecas uz visā iekštelpām, tajā skaitā fizisku un juridisku personu īpašumā esošām telpām, izņemot dzīvesvietu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *