2020. gada 17. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

2020.gada 17.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

2020.gada 19.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Noteikumos paredzēts, ka pasākuma organizators, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs vai ēkas īpašnieks nodrošina, ka iekštelpās netiek ielaistas personas (izņemot šo noteikumu 6.3.3 apakšpunktā minētās personas), kuras nelieto mutes un deguna aizsegus vai tos lieto neatbilstošā veidā – neaizsedzot mutes un deguna atveri, kā arī nodrošina, ka šādām personām netiek sniegti pakalpojumi.

Kontaktpersonu nosaka ne tikai SPKC, bet arī ģimenes ārsts un kolektīva atbildīgā persona, tāpēc noteikumu 55.punktā paredzēts, ka mājas izolācija ir jāievēro ikvienai kontaktpersonai neatkarīgi no tā vai to ir noteicis SPKC, ģimenes ārsts vai kolektīva atbildīgā persona.

2020.gada 19.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Noteikumu projekts paredz papildināt nosacījumus darbnespējas lapas izsniegšanai karantīnas gadījumā ar atsauci uz noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nodrošinot iespēju, ka ģimenes ārsts darbnespējas lapu bez epidemiologa apstiprinājuma var izsniegt Covid-19 slimnieka ģimenes locekļiem, kas ir šī paša ārsta aprūpē, kā arī, pamatojoties uz vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā pieejamo informāciju, ja slimības uzliesmojums bijis kolektīvā (darba vietā, izglītības iestādē) (noteikumu 1.2. apakšpunkts). Plānots, ka minētā norma būs spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, pēc tam atgriežoties pie vispārējās kontaktpersonu noteikšanas un darbnespējas lapu izrakstīšanas kārtības.

Noteikumi šobrīd nosaka, ka personai, kas kopj slimu bērnu ar akūtu augšējo elpceļu saslimšanu, par pirmajām trim slimības dienām darbnespējas lapu drīkst izsniegt bez bērna personīgas apskates, ja ārsts vai ārsta palīgs var gūt pārliecību par saslimšanu un pamatot to pacienta medicīniskajā dokumentācijā. Ja bērna saslimšana turpinās ilgāk par trim dienām, darbnespējas lapas turpināšanai ārsts vai ārsta palīgs veic personas apskati un izmeklēšanu. Pašreiz noteikts, ka šī norma ir spēkā līdz 2020. gada 31.decembrim. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, ir pagarināta minēto darbnespējas lapu attālinātu izsniegšanu līdz 2021. gada 30. jūnijam.

2020.gada 20.novembrī spēkā stāsies grozījumi Izglītības likumā, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Papildināts likuma 1.panta ar terminiem un precizēts mācību līdzekļu termins. Grozījumos ir noteikts, ka izglītības iestādēm ir tiesības slēgt sadarbības līgumus par mācību priekšmeta vai tā daļas attālinātu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *