Daudziem Rīgas skolēniem izpaliek interešu izglītības un profesionālās ievirzes nodarbības nesaņemto Covid-19 testa rezultātu dēļ

Ziņa, kas publicēta Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=daudziem-rigas-skoleniem-izpaliek-interesu-izglitibas-un-profesionalas-ievirzes-nodarbibas-nesanemto-covid-19-testa-rezultatu-del-7825

Daudziem Rīgas skolēniem izpaliek interešu izglītības un profesionālās ievirzes nodarbības nesaņemto Covid-19 testa rezultātu dēļ

Sākoties jaunajam mācību gadam, daudziem Rīgas skolu skolēniem izpaliek interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības nodarbības, jo bērniem un jauniešiem nav pieejami aktuālie testa rezultāti, lai piedalītos izglītības procesā, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 360.

Saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” klātienes izglītības procesu var nodrošināt pedagogi un tajā piedalīties drīkst audzēkņi, kuri par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Gadījumos, ja minētos aktuālos testa rezultātus vai sertifikātu nevar uzrādīt, tad ir liegta iespēja pedagogiem nodrošināt izglītības procesu un skolēniem iesaistīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības klātienes nodarbībās. 

Pirms jaunā mācību gada Rīgas izglītības iestādēs tika uzsākta līdz šim apjomīgākā Covid-19 testēšana, kur katrai izglītības iestādei ir sava apkalpojošā laboratorija, kas nodrošina audzēkņu un personāla testēšanu. Šo procesu koordinē izglītības iestāde sadarbībā ar sev piesaistīto laboratoriju, ievērojot drošus apstākļus un ievērojot regularitāti – vienu reizi nedēļā. Šis process paredz, ka testēšanas rezultātus pedagogi un skolēnu vecāki saņems iepriekš norādītā e-pastā un LR E-veselības sistēmā. Pilngadīgs skolēns testa rezultātus var apskatīties pats, taču nepilngadīga skolēna vietā to varēs izdarīt vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji. Pagājušajā nedēļā gan pedagogi, gan daudzi skolēni no savas rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ nesaņēma testa rezultātus, kas viņiem liedza dalību klātienes izglītības procesā, īpaši gadījumos, ja bērni un jaunieši līdztekus vispārizglītojošajai skolai apmeklē arī kādu no interešu centriem vai profesionālās ievirzes izglītības mūzikas, mākslas un sporta skolām.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments vērš uzmanību, ka par epidemioloģiski drošu izglītības procesa īstenošanu Covid-19 pandēmijas apstākļos atbild izglītības iestādes vadītājs, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *