Aicina pieteikties izglītības ieguves atbalsta pabalstam

Rīgas dome aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu izglītības ieguves atbalstam. 

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras ienākumi ir līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pabalstu piešķir:

  • uzsākot mācību gadu, pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
  • izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs ir 50 eiro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31. oktobrim var vērsties Rīgas Sociālajā dienestā, iepriekš pierakstoties:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz rakstisks iesniegums;
  • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Rūpējoties par klientu  un darbinieku veselību un drošību, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam attālināti:

  • iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
  • izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Sociālā pabalsta vai pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P, O, T, C no plkst. 9.00 līdz 17.00 un Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00). Pēc darba laika darbojas balss pastkastīte. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētas pašvaldībā var iegūt mājas lapā https://ld.riga.lv.

2020. gadā pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēma 1 203 personas 60 150 eiro apmērā no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 2021.gada jūnijā pabalstu saņēma 26 personas 1300 eiro apmērā.

Pabalsts tiek izsniegts saskaņā ar Rīgas domes 25.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par  trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā.”

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, e-pasts: lita.brice@riga.lv.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *