Vecākiem informācijai!

Visās vidusskolās ir  izglītojamie, kuri šogad sasniedz 18 gadu vecumu un vienlaicīgi turpinās mācības skolā.

Izglītojamo vecākiem būtisks jautājums ir apgādājamā statusa saglabāšana bērnam, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu un turpina mācības.

Lūdzu vecākus iepazīties ar informāciju no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) par apgādājamā statusa saglabāšanu bērnam pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja viņš turpina mācības.

Informējam, ka pēc likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13. panta 33 daļas „Lai piemērotu atvieglojumu par apgādājamo, kas turpina mācīties līdz 24 gadiem, VID jāiesniedz mācību iestādes izziņa par katru mācību gadu, kas apliecina, ka apgādībā esoša persona pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās, vai speciālās izglītības iegūšanu”.
Ministru kabineta 04.06.2013. noteikumu Nr. 304 „Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa” 3., 15.punktā skaidrots, ja nodokļa maksātājs iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, nodokļa maksātājs 10 dienu laikā par to paziņo VID, iesniedzot paziņojumu.

Ja VID rīcībā nav informācijas, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, maksātājs iesniedz VID informāciju, kas pamato nodokļa atvieglojumu vai nodokļa papildu atvieglojumu piemērošanu.
Mācību iestādes sniedz Valsts ieņēmumu dienestam augstāk minēto informāciju par personām, kuras iegūst izglītību. Tomēr, reģistrējot VID apgādājamo, ir konstatēti gadījumi, kad informācija no mācību iestādes nav saņemta VID informācijas sistēmā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *