67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Dokumentu iesniegšana skolā

10.06.-18.06.

1. Rezultātu paziņošana par uzņemšanu publicēta http://www.r47vsk.lv/ vietnē 14.06.-15.06., norādot kodu.

2. Ja skolēns ir uzņemto sarakstā, jādodas uz skolu un jāiesniedz šādi dokumenti:

– Iesniegums:  

  • iestājpārbaudījuma kodu lapa;
  • apliecība par pamatizglītību ar sekmju izrakstu;
  • veselības karte.

Dokumentus skolas kancelejā var iesniegt no plkst. 8.00-15.30.

Dokumentus pieņemsim arī jūlijā un augustā.

Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus –
sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana!

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.