67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Iestājpārbaudījums 2021. gada 10. jūnijā un dokumentu iesniegšana skolā

Iestājpārbaudījums 2021. gada 10. jūnijā

 1. Skolēni, kuri kārto iestājpārbaudījumu Rīgas 47. vidusskolā, skolā ierodas līdz 9.30.
 2. Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem:
 3. Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība (skolēna karte);
 4. Personīgie rakstāmpiederumi (zilas vai melnas tintes pildspalvas), zīmuļi, dzēšgumija, lineāls;
 5. Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas);
 6. COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.
 7. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošajiem jālieto mutes un deguna aizsegs (maska), kuru nodrošina skolēnu vecāki.
 8. Iestājpārbaudījums tiks organizēts skolu telpās pa 10 skolēniem katrā telpā. Iestājpārbaudījuma sākums 10. jūnijā plkst. 10.00, tā ilgums 3 astronomiskās stundas. Lai ierobežotu skolēnu drūzmēšanos pirms iestājpārbaudījuma, kā arī pēc tā izpildes, skolēni telpās tiks ielaisti pa vienam no plkst. 9.30. Tiklīdz tiks nokomplektēta telpa ar 10 skolēniem, viņi varēs nekavējoties uzsākt iestājpārbaudījuma darba veikšanu, ievērojot kontroles laiku – 3 stundas. Personiskās mantas, kuras nav nepieciešamas iestājpārbaudījuma laikā, atstāj telpā tam paredzētajā vietā un dodas pie norādītā darba galda, līdz ņemot darba piederumus (pildspalvas (zilas vai melnas), zīmuļi, dzēšgumija, lineāls).
 9. Iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
 10. No 10.00-13.00 skolēni pilda iestājpārbaudījuma darbu.

Dokumentu iesniegšana skolā

 1. 10.06.-13.06.

Iesniegums skolai (var sūtīt r47vs@riga.lv vai iesniegt skolā), pievienojot iestājpārbaudījuma koda apstiprinājuma lapas kopiju un sekmju izraksta kopiju.  Oriģināli jāuzrāda, ja skolēns tiks uzņemts 10. klasē.

 • Iesniegums:  

2. Rezultātu paziņošana par uzņemšanu tiks publicēta http://www.r47vsk.lv/ vietnē 14.06.-15.06., norādot kodu.

3. Ja skolēns ir uzņemto sarakstā, jādodas uz skolu un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • iestājpārbaudījuma kodu lapa;
 • apliecība par pamatizglītību;
 • veselības karte.

Dokumentus skolas kancelejā var iesniegt no plkst. 8.00-15.30.

Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus –
sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana!

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.