Izglītības iestāžu apmeklēšana aukstā laikā.

Tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, tādēļ atgādinām informāciju par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20℃, skolu neapmeklē bērni līdz 12 gadu vecumam.

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25℃, skolu neapmeklē bērni no 13 gadu vecuma.

Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bērna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu. Vecākiem ir jāinformē skola (pirmsskola) par bērna neierašanās iemesliem, un skolai, izvērtējot apstākļus, jāpieņem atbilstīgs lēmums par kavējumu attaisnošanu.

Gadījumā, ja izglītības iestādē paredzētas izmaiņas mācību darba organizācijā, par to savlaicīgi jāinformē skolēni un viņu vecāki. Tomēr izglītības iestādēm ir jābūt atvērtām, pedagogiem jānodarbina bērni, kas skolā ir ieradušies, kā arī jāgādā par viņu drošību.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka zema gaisa temperatūra nav pamats attālinātu mācību noteikšanai, jo attālinātas mācības jāīsteno atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2022. noteikumos Nr. 111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” noteiktajām prasībām.

Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērna atrašanās vietai, būt piesardzīgiem un rūpēties par bērnu veselību!