67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Aicinām mācīties Rīgas 47.vidusskolā!

Publicēts: 23. marts, 2021

Rīgas 47. vidusskola 2021./2022.m.g. 10. klasei  piedāvās 2 padziļināto kursu  komplektus, kurus ir iespēja arī kombinēt. Abos piedāvājumos optimālajā līmenī jāapgūst: matemātika, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija  un fizika, kas paver visplašākās studiju iespējas. 

http://www.r47vsk.lv/uznemsana/
 

Saeima pieņem lēmumu par mācību gada nepagarināšanu 1.–6. klasēm

Publicēts: 20. marts, 2021

Lai gan sākotnēji tika paredzēts, ka pagarinātā Ziemas brīvlaika dēļ jaunāko klašu skolēniem tiks mainīts arī mācību gada beigu laiks, to pagarinot, saskaņā ar Saeimā 18. martā apstiprināto lēmunu par 2020./2021. mācību gada ilgumu, kā arī plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”  1. līdz 6. klases skolēniem mācību gads netiks pagarināts, tas noslēgsies 31. maijā.

(vairāk…)

18. martā Saeima apstiprināja lēmumu par valsts pārbaudes darbu norisi 9. klasēm

Publicēts: 20. marts, 2021

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus.

Jau šobrīd ir zināms, ka 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni. 18. martā Saeimā 2.lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi  9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

(vairāk…)

Likumdošanas jaunumi 17.03.2021.

Publicēts: 17. marts, 2021

Šodien, 17. martā, stājās spēkā:

1)  Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.155 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”, pieejami šeit;

2)  Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.157 “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, pieejami šeit;

3)  Ministru kabineta 2021. gada 11. marta noteikumi Nr.158 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā”, pieejami šeit

Publicēts: 16. marts, 2021

12.03.2021. stājās spēkā grozījumi MK 06.11.2020. rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

Publicēts: 15. marts, 2021

12.03.2021. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, grozījumi pieejami šeit.

Grozījumos noteikts, ka:

·    no 16. marta klātienē strādāt drīkst tikai tie darbinieki, kuru pienākumus darba specifikas dēļ nav iespējams veikt attālināti un iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir devis atļauju. Papildu drošības prasības darbam klātienē noteiktas valsts un pašvaldību institūcijām (5.35., 5.35.1 un 5.35.apakšpunkts);

(vairāk…)
Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.