67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Par izglītojamo testēšanu pirms jaunā mācību gada!

Publicēts: 20. augusts, 2021

2021. gada 10. augustā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuri nosaka, ka no 2021. gada 23. augusta līdz 30. augustam skolēniem būs jāierodas skolā un jāveic Covid-19 testu, kuru turpmāk būs jāveic atbilstoši Veselības ministrijas noteiktajam.

Covid-19 testu neveic skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas testu.

Mūsu skolā  izglītojamo testēšana (siekalu savākšana) tiks organizēta no 2021. gada 25. augusta līdz 2021. gada 27. augustam.
25.augustā   plkst. 15:00 – 20:00
26.augustā   plkst. 08:00 – 20:00
27.augustā   plkst. 08:00 – 14:00               

Vismaz stundu  pirms testa veikšanas

  • nedrīkst ēst, košļāt košļājamo gumiju,
  • nelietot tādus medikamentus, kā aerosoli mutes dobumam, inhalatori, sūkājamās tabletes kaklam;
  • netīrīt zobus un neskalot muti ar mutes skalojamiem līdzekļiem;
  • vismaz pusstundu pirms testa veikšanas nedrīkst dzert.

Ja skolēnam nav iespējams norādītajā laikā ierasties nodot testu skolā, testēšanos var, iepriekš piesakoties, veikt individuāli MFD laboratorijā, jo par derīgiem tiks uzskatīti arī individuālie Covid-19 testi, kas veikti sākot no 2021. gada 23. augusta līdz 30.augustam. Individuālā Covid-19 testa rezultātu, lūdzam nosūtīt uz skolas e-pastu r47vs@riga.lv līdz 31.augustam.   

Noslēdzies iestājpārbaudījums skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasēs Rīgas pašvaldības vidusskolās

Publicēts: 20. augusts, 2021

Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasē rezultāti.

Skatīt: https://iestajparbaudijums10kl2021.beveronija.lv/rezultati-18-08

 Rezultāti 18.08. | Rīgas vidusskolu kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu informatīvā lapa 2021

iestajparbaudijums10kl2021.beveronija.lv

Rīgas vidusskolu kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu informatīvā lapa 2021.

Rīgas 47. vidusskola vēl uzņem skolēnus 2021./2022. mācību gadam.

Publicēts: 18. augusts, 2021

“Rīgas satiksme” aicina 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecākus noformēt Skolēna karti portālā www.eriga.lv

Publicēts: 18. augusts, 2021

Lai jaunajā mācību gadā varētu izmantot “Rīgas satiksmes” sabiedrisko transportu bez maksas, uzņēmums aicina Rīgas 1., 5., un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecākus noformēt Skolēna karti portālā www.eriga.lv līdz 25. augustam.

2021. gada 12. augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos

Publicēts: 12. augusts, 2021

2021.gada 12.augustā stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejami šeit.

Noteikumi ir papildināti ar 32.14, 32.15 un 32.16 punktu šādā redakcijā:

32.14 Izglītības procesā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē klātienē piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Minētos dokumentus uzrāda izglītības iestādes atbildīgajai personai.

32.15 Pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ierodas izglītības iestādē un veic Covid-19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Veselības ministrijas algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

32.16 Izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes) Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testu. Izglītības iestādei ir tiesības nodot izglītojamo datus (vārds, uzvārds, personas kods, klase (kurss, grupa)) attiecīgajai laboratorijai.

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.