Aktualitātes

2018.gadā Veselības ministrija izstrādāja grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.172) un ar 1.septembri stājās spēkā izmaiņas ēdināšanas prasībās. Par grozījumiem Noteikumos Nr.172 un to ieviešanu praksē ir saņemti izglītojamo vecāku, kā arī izglītības iestāžu un ēdināšanas uzņēmumu pārstāvju jautājumi, kā arī sūdzības.

Veselības ministrija ir apkopojusi atbildes (pielikumā) uz biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar veiktajiem grozījumiem Noteikumos Nr.172.

VM_info_2019.02.08