Skolotāju un klases audzinātāju saraksts

Skolotājs Priekšmeti
Aleksejeva Dace 1.a Pagarinātā grupa

3.a Dabaszinības; Dizains un tehnoloģijas; Klases stunda; Latviešu valoda; Matemātika; Sociālās zinības; Vizuālā māksla

Bajāre Silvija 6.a, 6.b, 8.a, 9.a, 9.b  Matemātika

9.b Klases stunda

Bergmane Aija 4.a, 5.a, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 9.a Angļu valoda
Berļakova Tince 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b  Dizains un tehnoloģijas

4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b Vizuālā māksla

Bērsons Edgars 7.a, 8.b, 10.a, 11.a, 12.a Matemātika
Bērziņš Dainis 6.a Teātra māksla; 6.b Teātra māksla; 7.a Teātra māksla; 7.b Teātra māksla

12.a Publiskās uzstāšanās

Bicāne Ilona 5.a, 6.a, 6.b, 8.b, 9.b, 10.a, 11.a, 12.a Angļu valoda

11.a Klases stunda

Brigzna Marta 4.b Angļu valoda

7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Vizuālā māksla

Bulāne Aija 1.b Dabaszinības; Dizains un tehnoloģijas; Klases stunda; Latviešu valoda; Matemātika; Sociālās zinības; Vizuālā māksla; Latviešu valoda; Matemātika, Pagarinātā grupa

4.b Matemātika

Cielava Inta 3.b Klases stunda; Latviešu valoda; Matemātika
Dūdiņa Solvita 1.a, 1.b Angļu valoda
Eibele Anda 1.a Dabaszinības; Dizains un tehnoloģijas; Klases stunda; Latviešu valoda; Matemātika; Sociālās zinības; Vizuālā māksla; Latviešu valoda; Matemātika; Pagarinātā grupa

4.a Matemātika

Freimane Laura 4.a, 5.a, 6.a, 6.b Dabaszinības

4.a, 7.a Klases stunda

7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 11.a, 10.a, 12.a Ģeogrāfija

Goldšteine Ieva 6.b, 7.b Klases stunda
Gusts Laimonis 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a, 11.a, 12.a Fizika

9.a, 9.b Inženierzinības

Irbe Iveta 2.a Dabaszinības; Dizains un tehnoloģijas; Klases stunda; Latviešu valoda; Matemātika; Mūzika; Sociālās zinības; Vizuālā māksla; Padziļināta matemātikas apguve; Radošā pašizpausme vizuālajā mākslā
Janemane Indra 4.a, 6.a, 8.b, 12.a  Latviešu valoda

4.a, 6.a, 8.b, 10.a, 11.a, 12.a Literatūra

12.a Klases stunda

Lapinskis Jānis 6.a, 6.b Sociālās zinības un vēsture

7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Latvijas un pasaules vēsture

10.a, 11.a  Kultūras pamati

11.a, 10.a  Vēsture un sociālās zinātnes

12.a Sociālās zinātnes

Litovniece Grineta 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a, 11.a  Vācu valoda
Niedra Dace 1.b, 2.b, 4.a, 4.b, 5.a Mūzika

4.b Klases stunda

4.b, 6.a Krievu valoda

Otto Ināra 1.b, 2.b, 3.b, 4.b, 6.b, 7.b, 8.b, 9.b, 10.a, 11.a Sports un veselība

8.b Klases stunda

Pavļukovskis Mārtiņš Mārcis 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a, 11.a, 12.a  Ķīmija

10.a Klases stunda

Pelēkzirne Gundega 5.a Matemātika
Piģēna Anda 7.a, 7.b, 8.a, 8.b  Sociālās zinības

12.a Uzņēmējdarbības pamati

Prusaka Lorija 4.a, 5.a, 6.b, 7.a, 8.a, 9.a, 9.b, 11.a Krievu valoda
Roķe Agita 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 12.a Sports un veselība

9.a Klases stunda

Sivačova Tatjana 6.b, 7.b Matemātika
Sokols Anatolijs 9.a, 9.b Sociālās zinības

10.a, 12.a  Angļu valoda

Stūrīte Ieva 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b  Mūzika
Tropa Biruta 4.a, 4.b, 5.a Sociālās zinības un vēsture
Tugarinova Gita 4.b Dabaszinības

7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a, 11.a, 12.a Bioloģija

8.a Klases stunda

8.a Ķīmija

Tugarinova Iolanta 7.b, 8.b, 10.a Krievu valoda

11.a, 12.a  Projekta darbs

Vilčuka Dace 2.b Dabaszinības; Dizains un tehnoloģijas; Klases stunda; Latviešu valoda; Matemātika; Sociālās zinības; Vizuālā māksla; Padziļināta matemātikas apguve; Radošā pašizpausme vizuālajā mākslā; Pagarinātā grupa
Vismane Vineta 4.b, 5.a, 6.b, 8.a Latviešu valoda

4.b, 5.a, 6.b, 8.a Literatūra

5.a Klases stunda

Zaiceva Ārija 7.a, 7.b, 9.a, 9.b, 10.a, 11.a Latviešu valoda;

7.a, 7.b, 9.a, 9.b Literatūra

Zvejniece Diāna 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 10.a Datorika

6.a Klases stunda