Klašu audzinātāji un klases

Klases un klašu audzinātāji 2021./2022.m.g.

1.a   –   311. kab.  – Iveta Irbe

1.b   –   308. kab.  – Dace Vilčuka

2.a – 208. kab. – Dace Aleksejeva

2.b   –   116. kab.  –  Inta Cielava

3.a   –   309. kab.  –  Solvita Dūdiņa

3.b   –   211. kab.  –  Aija Bulāne

4.   –   304. kab.   –  Vineta Vismane

5.a   –   214. kab.   –   Diāna Zvejniece

5.b   –   204. kab.  –  Lorija Prusaka

6.a   –   315. kab.   –   Laura Freimane

6.b   –   120. kab.   –   Laimonis Gusts

7.a   –   300. kab.  –    Gita Tugarinova

7.b   –   106. kab.   –   Ināra Otto

8.a   –   305. kab.    –   Agita Roķe

8.b   –   107. kab.    –   Silvija Bajāre

9.a   –    118. kab.    –   Aija Bergmane

9.b   –    314. kab.    –   Vineta Vismane

10.    –   303. kab.    –    Ilona Bicāne

11.a –   122. kab.    –    Agita Roķe

11.b –   306. kab.    –    Indra Janemane

12.a  –   105. kab.    –    Agita Roķe

12.b   –   108. kab.  –  Ināra Otto