COVID-19

Par skolēnu testēšanu skolas brīvlaikā

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas paredz maksimāli ierobežot cilvēku pārvietošanos, un skolēnu brīvlaika pagarināšanu par vienu nedēļu, tiek pārtraukta iknedēļas skolēnu un mācību iestādēs nodarbināto testēšana vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības iestādēs. Testēšana tiek pārtraukta no 21.10. Savukārt 20.10. testēšana nav obligāta. Skolās, kur testēšana jau ieplānota, tā tiks nodrošināta.

Paredzēts, ka vispārizglītojošo skolu skolēnu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu  un izglītības iestāžu darbinieku testēšana tiks atsākta nedēļu pirms atgriešanās izglītības iestādēs klātienē:

1.-3. klašu (kā arī speciālās izglītības klašu, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem skolēniem) skolēniem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem – no 25. līdz 29.oktobrim, pēc spēkā esoša grafika,

4.- 12. klašu skolēniem, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem  un izglītības iestādēs nodarbinātajiem – testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē. Precīzāka informācija tiks sniegta turpmāk.

Testēšana jāveic epidemioloģiski drošos apstākļos, lai izslēgtu skolēnu kopēju pulcēšanos telpās. Testēšanā tiks izmantoti siekalu testi.

Aicinot skolēnus nodot siekalu testus, nodrošinām to izsniegšanu individuāli pie skolas vai pa vienam ienākot klasē, paredzot, ka skolēni nepulcējas klasēs, koplietošanas telpās un gaiteņos.

Joprojām paliek spēkā iespēja testu nodot arī individuāli laboratorijā, ja skolēnam testēšanas dienā nav iespējas ierasties uz noteikto testēšanas datumu.

Pēc vairāku izglītības iestāžu lūguma izveidots rezultātu skaidrojums skolēniem un viņu vecākiem

Pēc vairāku izglītības iestāžu lūguma izveidots rezultātu skaidrojumu skolēniem un viņu vecākiem.

“Pūļa” testa rezultātu skaidrojums

 1. Ja skolēna vecāks saņem testēšanas pārskatu ar ierakstu:

Tests ir veikts klasē ar  “pūļa” testa košļājamo kociņu metodi. Jāpievērš uzmanība ka testēšanā izmanto materiālu “Apvienotais paraugs”, kas iegūts ar visu vienas klases skolēnu paraugu pūlēšanu (apvienošanu). Pozitīvs rezultāts nozīmē, ka klasē ir Covid 19 pozitīvais skolēns vai skolēni. Katram klases skolēnam noteikta karantīna un jādodas veikt individuālo testu vienā no paraugu nodošanas punktiem kā kontaktpersonai, iepriekš pierakstoties 8313 vai 8303. Tikai pēc individuālā testa rezultāta saņemšanas skolēns noskaidro, vai viņam ir Covid-19 pozitīvs vai negatīvs rezultāts.

 1. Ja skolēna vecāks saņem testēšanas pārskatu ar ierakstu:

Tests ir veikts klasē ar  “pūļa” testa košļājamo kociņu metodi. Jāpievērš uzmanība ka testēšanā izmanto materiālu  “Apvienotais paraugs”, kas iegūts ar visu vienas klases skolēnu paraugu pūlēšanu (apvienošanu) . Negatīvs nozīmē, ka klasē nav neviena pozitīva gadījuma. Visi klasē testējamie ir saņēmuši negatīvus rezultātus un var turpināt mācības klātienē skolā un interešu izglītības iestādēs. Šis rezultāts der visām interešu izglītības iestādēm.

Individuālā testa rezultāta skaidrojums

 1. Ja testējamais saņem testēšanas pārskatu ar ierakstu:

Tika veiks individuālais siekalu tests. Pozitīvs nozīmē, ka testējamais saņēmis pozitīvu COVID 19 testa rezultātu. Jārīkojas attiecīgi Slimību un profilakses centra norādījumiem

https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem

Covid-19 pacientiem | SPKCwww.spkc.gov.lvJa esi saņēmis pozitīvu Covid-19 testa rezultātu, paliec mājās – tev jāatrodas stingrā izolācijā. Ar tevi pa telefonu sazināsies ģimenes ārsts un SPKC epidemiologs. Apskati jautājumus, kurus tev uzdos epidemiolgs un sagatavojies sarunai!
 1. Ja testējamais saņem testēšanas pārskatu ar ierakstu:

Tika veiks individuālais siekalu tests. Negatīvs nozīmē, ka testējamais saņēmis negatīvu COVID 19 testa rezultātu. Tas irderīgs visām izglītības iestādēm.

Ar cieņu

MFD Laboratorija
Buļļu iela 9, Rīga, LV – 1055
skola@mfd.lv
www.mfd-laboratorija.lv

Izmaiņas skolu testēšanas intensitātē

Informējam Jūs, ka, balstoties uz jauno valdības lēmumu par izmaiņām skolu testēšanas intensitātē, turpmāk testēšana tiks veikta 1 reizi divās nedēļās. Testu savākšanas un jauno testu izsniegšanas  diena paliks tā pati kā līdz šim, tikai testi tiks veikti reizi divās nedēļās.

1.nedēļa ir sākot ar 13.09.2021.; 2.nedēļa ir sākot ar 20.09.2021.

Ar cieņu
MFD Laboratorija

Rīgas 47. vidusskolā:

 1. testēšanu organizē ne ātrāk kā 48 stundas pirms norādītā laika un dienas – piektdiena 2. nedēļa;
 2. laiks, kad jābūt sagatavotiem stobriņiem nodošanai kurjeram – plkst. 9.00;
 3. laiks, līdz kuram kurjers ierodās skolā, paņem un nodod stobriņus – plkst.11.00;
 4. sākot ar 20.09.2021.

Daudziem Rīgas skolēniem izpaliek interešu izglītības un profesionālās ievirzes nodarbības nesaņemto Covid-19 testa rezultātu dēļ

Ziņa, kas publicēta Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=daudziem-rigas-skoleniem-izpaliek-interesu-izglitibas-un-profesionalas-ievirzes-nodarbibas-nesanemto-covid-19-testa-rezultatu-del-7825

Daudziem Rīgas skolēniem izpaliek interešu izglītības un profesionālās ievirzes nodarbības nesaņemto Covid-19 testa rezultātu dēļ

Sākoties jaunajam mācību gadam, daudziem Rīgas skolu skolēniem izpaliek interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības nodarbības, jo bērniem un jauniešiem nav pieejami aktuālie testa rezultāti, lai piedalītos izglītības procesā, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 360.

Saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” klātienes izglītības procesu var nodrošināt pedagogi un tajā piedalīties drīkst audzēkņi, kuri par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Gadījumos, ja minētos aktuālos testa rezultātus vai sertifikātu nevar uzrādīt, tad ir liegta iespēja pedagogiem nodrošināt izglītības procesu un skolēniem iesaistīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības klātienes nodarbībās. 

Pirms jaunā mācību gada Rīgas izglītības iestādēs tika uzsākta līdz šim apjomīgākā Covid-19 testēšana, kur katrai izglītības iestādei ir sava apkalpojošā laboratorija, kas nodrošina audzēkņu un personāla testēšanu. Šo procesu koordinē izglītības iestāde sadarbībā ar sev piesaistīto laboratoriju, ievērojot drošus apstākļus un ievērojot regularitāti – vienu reizi nedēļā. Šis process paredz, ka testēšanas rezultātus pedagogi un skolēnu vecāki saņems iepriekš norādītā e-pastā un LR E-veselības sistēmā. Pilngadīgs skolēns testa rezultātus var apskatīties pats, taču nepilngadīga skolēna vietā to varēs izdarīt vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji. Pagājušajā nedēļā gan pedagogi, gan daudzi skolēni no savas rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ nesaņēma testa rezultātus, kas viņiem liedza dalību klātienes izglītības procesā, īpaši gadījumos, ja bērni un jaunieši līdztekus vispārizglītojošajai skolai apmeklē arī kādu no interešu centriem vai profesionālās ievirzes izglītības mūzikas, mākslas un sporta skolām.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments vērš uzmanību, ka par epidemioloģiski drošu izglītības procesa īstenošanu Covid-19 pandēmijas apstākļos atbild izglītības iestādes vadītājs, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Cienījamie skolēni!

Katram no mums veselība un drošība ir pirmajā vietā.
Mācīšanās laikā lūdzam ievērot piesardzības pasākumus
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Lūdzu rūpīgi izlasiet klātpievienoto dokumentu!

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Jautājumi un atbildes par testēšanu skolās
jaunajā 2021./2022.mācību gadā

Sejas maska skolā

2021. gada 16. jūlijā stāsies spēkā grozījumi

2021. gada 16. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas pieejami šeit.

01.05.2021. stājās spēkā grozījumi šādos normatīvajos aktos

 *Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumi pieejami šeit.

22. aprīlī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360

Šodien, 22. aprīlī, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, pieejami šeit.

Grozījumos 21.punkts izteikts jaunā redakcijā – Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība ir pārtraukta, izņemot muzeju brīvdabas teritorijas un grāmatu izsniegšanu bibliotēkās, kā arī epidemioloģiski drošu kultūras norišu pilotprojektus, kuru organizēšana ir saskaņota ar Kultūras ministriju un Veselības ministriju un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības ir saskaņojis Slimību profilakses un kontroles centrs. Kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00.

Kā arī papildināts 62.21 punkts nosakot, ka iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir tiesīgs veidot sarakstu iestādes vai uzņēmuma darbinieku kolektīvai vakcinācijai (norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un tālruņa numuru, darbavietu, profesiju vai amatu), nodrošinot tā satura atbilstību šo noteikumu 3. pielikumam, un iesniegt to ārstniecības iestādē, kura veic vakcināciju pret Covid-19 infekciju.


12.03.2021. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

12.03.2021. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, grozījumi pieejami šeit.

Grozījumos noteikts, ka:

·    no 16. marta klātienē strādāt drīkst tikai tie darbinieki, kuru pienākumus darba specifikas dēļ nav iespējams veikt attālināti un iestādes vai uzņēmuma vadītājs ir devis atļauju. Papildu drošības prasības darbam klātienē noteiktas valsts un pašvaldību institūcijām (5.35., 5.35.1 un 5.35.apakšpunkts);

·    no 16. marta darbu turpinās bērnudārzi, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē vai darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu (5.13.2.1.apakšpunkts);

·    sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā tiks veikts Covid-19 tests (5.13.2.1.apakšpunkts);

·    mācību procesu klātienē 1.–4. klasē var atsākt, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ir ne vairāk kā 220 (5.13.2.apakšpunkts);

·    arī turpmāk, lemjot par izglītības procesa organizēšanu klātienē, tiks ievērots reģionalitātes princips, vērtējot epidemioloģisko situāciju katrā novadā atsevišķi (5.13.2.1apakšpunkts);

·    no 13. marta pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 250, drīkst nelielu daļu nodarbību organizēt klātienē ārpus telpām (5.13.2.7apakšpunkts).

Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” konsolidētā versija pieejama šeit.

2021.gada 5.martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

2021.gada 5.marta stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, grozījumi pieejami šeit.

Grozījumos papildināts 5.13.2.5. apakšpunkts nosakot, ka veic (speciālās izglītības iestādēs) iknedēļas testēšanu izglītības iestādē klātienē nodarbinātajiem. Kā arī noteikts, ka individuālās klātienes konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk bērniem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības (5.13.2.7.apakšpunkts).

Atļauts olimpisko sporta veidu sacensībās piedalīties no 15 gadu vecuma (5.16.1.apakšpunkts).

Jaunumi likumdošanā 24.02.2021.

2021.gada 24.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, grozījumi pieejami šeit.

Grozījumos arī precizēts 5.13.2.1 apakšpunkts – pie kādiem apstākļiem var īstenot  mācību procesu klātienē 1.-4. klasē.

2021.gada 25.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, pieejami šeit. Grozījumos ir noteiktas prasības skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējiem. 

Jaunumi likumdošanā. 19.02.2021.

2021. gada 19. februārī spēkā stājas grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”– ar grozījumiem var iepazīties šeit – https://likumi.lv/ta/id/321135-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-6-novembra-rikojuma-nr-655-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Grozījumos noteikts, kad mācību procesu klātienē var īstenot 1.-4. klasē, kā arī noteikti papildus nosacījumi, kas ārkārtējās situācijas laikā ir jāievēro kalnu slēpošanas sporta bāzēm, sniedzot saimnieciskos pakalpojumus, tai skaitā sporta treniņu (nodarbību) norisei. Tāpat rīkojuma projekts paredz nepārprotami noteikt, ka ar izklaidi saistīto saimniecisko pakalpojumus tvērumā, kas ārkārtējās situācijas laikā klātienē ir aizliegti, ietverti arī izklaides pakalpojumi kameršļūkšanas vietās.

2021. gada 20. februārī spēkā stāsies grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar grozījumiem var iepazīties šeit – https://likumi.lv/ta/id/321136-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas

Grozījumos ir veiktas izmaiņas, kas saistītas ar vakcināciju pret Covid-19 un izriet no informatīvā ziņojuma “Par prioritāri vakcinējamām personu grupām”, lai nodrošinātu operatīvu pāreju no ārstniecības personu vakcinācijas uz nākamo prioritāri vakcinējamo personu grupu vakcināciju.

2021. gada 5. februārī MK rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” veiktie grozījumi

Valdība, 5. februārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, pagarinot lielāko daļu šobrīd jau spēkā esošo drošības pasākumu. Ārkārtējā situācija Latvijā pagarināta vēl līdz 6. aprīlim. Grozījumi pieejami šeit.

Valdība arī lēma, ka no 8. februāra klātienē būs iespējamas individuālās konsultācijas skolēniem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, 12. klases skolēniem un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu audzēkņiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību. Klātienes nodarbībām notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, ilgst ne vairāk kā 40 minūtes, nodrošinot, ka skolēns nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem un tiek ievērota 2 metru distancēšanās, kā arī konsultācijas laikā pedagogs un skolēns lieto sejas masku.

Sākot ar 8. februāri atsevišķas tirdzniecības vietas būs tiesīgas darboties bez preču grupu ierobežojumiem:

·  grāmatnīcas;

·  veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta;

·  veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta.

2021.gada 6.februārī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Grozījumi pieejami šeit. Grozījumos noteiktas prasības drošai tirdzniecībai.

INFORMĀCIJAI!

2021.gada 7.janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība līdz 25. janvārim pagarināja drošības pasākumus, jo Covid-19 izplatība Latvijā vēl joprojām turpinās.Ar grozījumiem var iepazīties šeit.

Grozījumos noteikts, ka līdz 22. janvārim 1. – 4. klašu skolēniem būs pagarināts ziemas brīvlaiks.

·  5. – 12. klašu skolēni no 11. janvāra mācīsies attālināti.

·  Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.

·  Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti.

·  Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

·  Tāpat kā līdz šim amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli.

·  Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus.

·  Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām.

·  Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.                

·  Nestrādās visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).

·  Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.

·  Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.

Vēl līdz 25. janvārim būs pagarināts esošais tirdzniecības režīms. Vienlaikus valdība lēma paplašināt tirdzniecībā pieejamo preču sarakstu, iekļaujot tajā arī preces, kas nepieciešamas ziemas apstākļos. Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē publicēti detalizēti higiēnas preču un saimniecības preču saraksti, kuru tirdzniecība ir atļauta.

Tāpat noteikts, ka mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šāds nosacījums būs spēkā līdz 24. janvārim.

Infografija_covid5-4. 25.11.2020.

Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, (spēkā stājās 2.decembrī)

Valdība 2.decembrī pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, (spēkā stājās 2.decembrī), pieejami šeit.

Būtiskākie grozījumi:

1. pagarināts ārkārtējās situācijas termiņš līdz 2021.gada 11.janvārim;

2. pastiprināti pulcēšanās ierobežojumi, nosakot, ka  ārtelpās organizētām sapulcēm, gājieniem un piketiem (atbilstoši likumam “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem“) var būt  ne vairāk kā 25 cilvēki līdzšinējo 50 vietā;

3. turpmāk tiek atļauta skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana, nodrošinot 5.3. apakšpunktā noteikto prasību izpildi, kas papildināta ar pienākumu pirms pakalpojuma sniegšanas aizpildīt anketu ar pakalpojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

4. aizliegt privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros, kā arī gadījumos, ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros. Bērēs ārtelpās un kristību ceremoniju noturēšanu neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību  norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, un tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

5. pārtraukt kultūrvietu un izstāžu norises vietu, gadatirgu (tajā skaitā Ziemassvētku tirdziņu) darbību, izņemot grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai bibliotēkās un muzeju darbību.

6. paredzēts, ka brīvdienās un svētku dienās darbojas tikai aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas) un veikali, kuros drīkst tirgot pārtikas preces, higiēnas preces un  degvielu;

7. paredzēts, ka turpmāk sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs darba vietās varēs tikai nodrošināt ēdienu līdzņemšanai;

8. attiecībā uz reliģiskās darbības veikšanas vietām (ja netiek organizēts pasākums) tiek noteikts, ka vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;

9.  paredzētas šādas izmaiņas izglītības jomā:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguves mācību procesa laikā un ārpus tā izglītības iestādē nodarbinātie lieto mutes un deguna aizsegus;
 •  no 2020.gada 7.decembra mācības klātienē notiek tikai 1.-.4. klasei, pie nosacījuma, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības, izglītības iestādē nodarbinātie un no 2021.gada 4.janvāra izglītojamie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.
 • paredzētas izmaiņas attiecībā uz izglītības procesa norisi klātienē, nosakot, ka:

1) var īstenot klātienē individuālu profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti;

2) var īstenot klātienē individuālu augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, un klīnisko praksi rezidentūrā;

3) pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot tādas praktiskās daļas individuālu apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti;

4) interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, bet klātienē iekštelpās – tikai individuāli. Klātienē nav atļauti koru un pūšamo instrumentu kolektīvu mēģinājumi.

10.  saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem būs jānodrošina:

 • ka saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, tai skaitā tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas vietās iekštelpās un ārtelpās, atrodas ne vairāk kā 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj konkrētās vietas infrastruktūra, ja saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība ir mazāka par 25 m, tad atrasties var viens apmeklētājs;
 • pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā;

11. no 2020.gada 7.decembra sabiedriskā transporta pārvadātājam jāorganizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasības;

12. paredz pienākumu sabiedriskajā transportā un publiskās iekštelpās (tajā skaitā darba vietās, izņemot profesionālus orķestrus un korus un izglītības apguves procesu, kas saistīts ar instrumenta spēles vai vokālās mākslas apgūšanu, un izņemot elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbiniekus un citos gadījumos, kad tiek nodrošināta tiešraides translācija vai audiovizuālo darbu sagatavošanā, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai), ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lieto mutes un deguna aizsegus. Prasība attiecas uz visā iekštelpām, tajā skaitā fizisku un juridisku personu īpašumā esošām telpām, izņemot dzīvesvietu.

Vakar valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kuri stāsies spēkā, sākot no 27.novembra.

Ar grozījumiem var iepazīties šeit.

Attiecībā uz 1.-6. klašu skolēniem ir stingrākas prasības, ja izglītības iestāde mācību procesu organizē klātienē. Turpmāk uz vienu skolēnu būs jānodrošina ne mazāk kā 3m2 no klases telpas platības (ja nepieciešams, vienu klasi var dalīt vairākās grupās) un skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus tām būs jālieto sejas maska (tostarp skolas koplietošanas telpās). Ja šādas prasības nebūs iespējams nodrošināt, tad konkrētās skolas skolēni mācīsies attālināti. Šīs jaunās normas būs spēkā no 30. novembra.

Savukārt pieaugušo izglītībā (augstskolās un profesionālajā izglītībā praktiskās nodarbības), kuras nav iespējams veikt attālināti, drīkstēs notikt, vienā telpā atrodoties ne vairāk kā 10 cilvēkiem, kā arī ievērojot citus piesardzības pasākumus.

Stingrākas prasības ir arī sportošanai, kur iekštelpās sportot joprojām drīkstēs tikai individuāli vai viens pret viens ar treneri. Papildus nosacījums paredz, ka sporta zālē būs jānodrošina 15m2  telpas uz katru cilvēku un cilvēku skaits sporta zālē nedrīkstēs pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā skaita.

Kā arī ir iespējams attālināti nodrošināt izklaides pasākumus. Piemēram, izklaides industrijas pārstāvis drīkstēs privātam pasākumam, kurā sapulcējušies līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām, pieslēgties attālināti un nodrošināt izklaides iespējas. Savukārt amatieru kolektīvu mēģinājumi (viens pret viens) drīkstēs notikt līdz plkst. 22.00.

Pašvaldībās, kurās iepriekšējā nedēļa 14 dienu Covid -19 gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotāju par 50% pārsniegts valsts vidējo rādītāju, ir noteikti stingrāki drošības pasākumi, nekā valstī kopumā.

2020.gada 17.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

2020. gada 19. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Noteikumos paredzēts, ka pasākuma organizators, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs vai ēkas īpašnieks nodrošina, ka iekštelpās netiek ielaistas personas (izņemot šo noteikumu 6.3.3 apakšpunktā minētās personas), kuras nelieto mutes un deguna aizsegus vai tos lieto neatbilstošā veidā – neaizsedzot mutes un deguna atveri, kā arī nodrošina, ka šādām personām netiek sniegti pakalpojumi.

Kontaktpersonu nosaka ne tikai SPKC, bet arī ģimenes ārsts un kolektīva atbildīgā persona, tāpēc noteikumu 55. punktā paredzēts, ka mājas izolācija ir jāievēro ikvienai kontaktpersonai neatkarīgi no tā vai to ir noteicis SPKC, ģimenes ārsts vai kolektīva atbildīgā persona.

2020. gada 19. novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 “Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Noteikumu projekts paredz papildināt nosacījumus darbnespējas lapas izsniegšanai karantīnas gadījumā ar atsauci uz noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nodrošinot iespēju, ka ģimenes ārsts darbnespējas lapu bez epidemiologa apstiprinājuma var izsniegt Covid-19 slimnieka ģimenes locekļiem, kas ir šī paša ārsta aprūpē, kā arī, pamatojoties uz vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā pieejamo informāciju, ja slimības uzliesmojums bijis kolektīvā (darba vietā, izglītības iestādē) (noteikumu 1.2. apakšpunkts). Plānots, ka minētā norma būs spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, pēc tam atgriežoties pie vispārējās kontaktpersonu noteikšanas un darbnespējas lapu izrakstīšanas kārtības.

Noteikumi šobrīd nosaka, ka personai, kas kopj slimu bērnu ar akūtu augšējo elpceļu saslimšanu, par pirmajām trim slimības dienām darbnespējas lapu drīkst izsniegt bez bērna personīgas apskates, ja ārsts vai ārsta palīgs var gūt pārliecību par saslimšanu un pamatot to pacienta medicīniskajā dokumentācijā. Ja bērna saslimšana turpinās ilgāk par trim dienām, darbnespējas lapas turpināšanai ārsts vai ārsta palīgs veic personas apskati un izmeklēšanu. Pašreiz noteikts, ka šī norma ir spēkā līdz 2020. gada 31.decembrim. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, ir pagarināta minēto darbnespējas lapu attālinātu izsniegšanu līdz 2021. gada 30. jūnijam.

2020. gada 20. novembrī spēkā stāsies grozījumi Izglītības likumā, ar grozījumiem var iepazīties šeit

Papildināts likuma 1. panta ar terminiem un precizēts mācību līdzekļu termins. Grozījumos ir noteikts, ka izglītības iestādēm ir tiesības slēgt sadarbības līgumus par mācību priekšmeta vai tā daļas attālinātu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros.

Likumdošanas jaunumi no 09.11.2020. Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360.

Šodien 2020.gada 4.novembrī spēkā stājas jauni grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“, grozījumi pieejami šeit.

Grozījumi paredz:

 • gan izglītības iestādē nodarbinātie, gan izglītojamie, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, lieto mutes un deguna aizsegus, atrodoties ārpus grupas, ar kuru atrodas kopā ikdienā, piemēram, esot koplietošanas telpās;
 • turpmāk pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana notiek attālināti, izņemot minēto programmu tādas praktiskās daļas apguvi, bez kā principiāli nav iespējama profesionālo prasmju apguve vai kvalifikācijas ieguve noslēdzot programmas apguvi. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams laiks, lai pārietu uz attālinātu apmācību, noteikumi paredz, ka šī prasība stāsies spēkā 2020.gada 7.novembrī;
 • ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai;
 • attālinātās mācības 7.-12.klasei neattiecas uz sociālās korekcijas izglītības iestādi “Naukšēni”, uz speciālās izglītības iestādēm un uz tādām izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēm, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem;
 •  aizliegums sporta pasākumiem un grupu treniņiem iekštelpās tiek pagarināti līdz 13.novembrim;
 • ģimenes ārsts ar kontaktpersonu medicīniskās novērošanas laikā telefoniski sazinās nevis katru dienu, bet vismaz divas reizes – uzsākot novērošanu, lai skaidrotu personas pienākumus, novērtētu personas veselības stāvokli, sniegtu rekomendācijas un vienotos par saziņu medicīniskās novērošanas laikā, un pirms lēmuma pieņemšanas par mājas karantīnas pārtraukšanu, lai novērtētu personas veselības stāvokli un sniegtu rekomendācijas ikdienas gaitām. Pārējā laikā kontaktpersonai ir pienākums novērot savu veselības stāvokli un informēt ārstu, ja parādās saslimšanas pazīmes.

Jaunākā informācija Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

2020. gada 21. oktobrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“, pieejami šeit

Grozījumos noteikts:

Šobrīd sejas maskas obligāti jāvalkā:

·         sabiedriskajā transportā;

·         taksometros pasažieriem un vadītājam, ja nav izveidota cita veida speciāla barjera, piemēram, sieniņa;

·         autoostās, dzelzceļa stacijās, ostās un lidostā;

·         veikalā, aptiekā, pastā, degvielas uzpildes stacijās un citās tirdzniecības vietās iekštelpās;

·         muzejā, bibliotēkā, izstāžu zālēs, koncertzālēs, kinoteātros un līdzīgās vietās, ja tur nenotiek pasākums ar personalizētām sēdvietām;

·         baznīcās, ja tur nenotiek pasākums ar personalizētām sēdvietām;

·         ārstniecības iestādēs;

·         sniedzot pakalpojumu iekštelpās, kur nevar ievērot 2 metru distanci, nav fiziski atdalošu barjeru un uzturas ilgāk par 15 minūtēm.

Sejas masku var nelietot:

·         bērni līdz 13 gadu vecumam (no 13 gadiem sejas maska ir jālieto);

·         cilvēki ar acīmredzamiem kustību traucējumiem, kas apgrūtina maskas uzlikšanu;

·         cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ trūkst spēju vai iemaņu sejas maskas lietošanai;

·         persona, kas ir slimojusi ar Covid-19 un izveseļojusies (jābūt dokumentiem, kas to apliecina). 

Grozījumi paredz arī, ka interešu izglītības un profesionālās ievirzes programmu klātienē individuāli varēs apgūt kopā ar personu no vienas mājsaimniecības (piemēram, citu ģimenes locekli – māsu vai brāli). Šāds nosacījums būs attiecināms arī uz individuālām sporta treniņu nodarbībām, amatiermākslas un citiem mākslinieciskiem kolektīviem.

Interešu izglītības programmu apguve klātienē ir pilnībā iespējama, arī nepārkāpjot grupu (pirmsskolā) vai klašu (skolā) nepārklāšanās nosacījumu – tā var notikt vienas grupas un klases ietvaros, kas jau ikdienas mācību procesā izglītības iestādē darbojas kā vienots kopums esošā regulējuma izpratnē. Minētais ir attiecināms gan uz gadījumiem, kad interešu izglītības programma tiek īstenota uz vietas izglītības iestādē, gan arī uz gadījumiem, kad programmas specifikas dēļ to īsteno programmas ietvaros ārpus izglītības iestādes tās pašas administratīvās teritorijas ietvaros (piemēram, peldētapmācība peldbaseinā vai slidotapmācība ledus hallē).

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru ir izstrādājis Interešu izglītības vadlīnijas (var iepazīties šeit), kurās precīzāk skaidroti dažādi drošības pasākumu aspekti.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

14.oktobrī spēkā stājās jauni grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” iepazīties var

https://likumi.lv/ta/id/317942-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas

Lēmums par obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskajā transportā

Turpmāk sejas maskas obligāti būs jāvalkā ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, ja tur netiek organizēts pasākums. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

No 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī būs ieviestas vēl citas drošības prasības:

 • Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām; 
 • Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.
 • aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

No 17. oktobra:

 • privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz plkst. 24.00.
 • sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00.

Tāpat 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies attālināti

Līdz 31. decembrim ir noteikti vēl šādi drošības pasākumi:

 • pasākumos iekštelpās vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki;
 • iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas, personalizētas sēdvietas;
 • pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par 1000 cilvēkiem;
 • pasākumi ārtelpās virs 300 cilvēkiem, kuros notiek personu pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti.
 • pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt 30 cilvēki vienā grupā.

Sejas masku pareiza lietošana

Publicēts: 6. oktobris, 2020

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka no 7. oktobra sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas maskas

Pieaugot ar Covid-19 saslimstības rādītājiem, valdībā pieņemts lēmums par obligātu sejas masku valkāšanu sabiedriskajā transportā. Šī prasība attiecas uz visa veida sabiedrisko transportu. Šāds solis ļaus pagaidām vēl neieviest stingrākus pulcēšanās un citus ierobežojumus. Prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā noteikta līdz 6. novembrim, taču, ja epidemioloģiskā situācija neuzlabosies, šāda prasība varētu tikt saglabāta ilgāku laiku.

Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 13 gadu vecuma maska ir jālieto), jo svarīgi ir masku valkāt pareizi. Tāpat sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.

Lai, lietojot sejas maksas, tām būtu efekts, tās ir jālieto pareizi.

 – Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.

 – Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).

– Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām. Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.

 – Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C temperatūrā.Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā.Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.

 – Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.

 – Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.

Sejas masku vari uzšūt mājas pats. Maskai jābūt izgatavotai no blīva auduma kombinācijām un jāsatur vismaz divus slāņus. Maskai ir cieši jāpieguļ sejai, to piestiprinot ar saitēm aiz ausīm vai sasienot ap galvu. Vienlaikus maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot, būtu ērti lietojama un labi pieguļ sejai un to nav ik pa laikam jāsakārto pieskaroties ar rokām. Jānodrošina, ka maska ir viegli mazgājama, lai to varētu lietot atkārtoti.

Vienlaikus jāuzsver, ka sejas maska neaizvieto galvenos profilakses un higiēnas pasākumus. Izmantojot sabiedrisko transportu, iespēju robežās ievēro savstarpējo distanci no citiem pasažieriem, neskaries klāt sejai ar netīrām rokām, kā arī pēc brauciena rūpīgi nomazgā vai dezinficē rokas. Vienlaikus aicinām izvērtēt brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izvēlies braukt laikā, kad transportā ir mazāk pasažieru. Tāpat iesakām neizmantot sabiedrisko transportu īsiem braucieniem.

Uzņēmuma “Rīgas Satiksme” kontrolieri ar Rīgas pašvaldības policijas atbalstu veiks pastiprinātu kontroli sabiedriskajā transportā, lai pārliecinātos par aizsargmasku lietošanu. Par prasības neievērošanu šobrīd policijai nav juridiska pamata uzlikt naudassodu, bet ir jārēķinās, ka tuvākā laikā var tikt mainīts normatīvais regulējums, nosakot, ka šīs personas no sabiedriskā transportlīdzekļa var tikt izsēdinātas. Par sejas maskas nelietošanu sabiedriskajā transportā varētu piemērot administratīvo sodu.

Tāpat aicinām lejupielādēt un lietot aplikāciju Apturi Covid, kas ļaus ātrāk noteikt vai cilvēkam ir bijusi saskarsme ar personu, kura ir saslimusi ar šo slimību. Šādā veidā jūs gan palīdzēsiet epidemiologiem viņu darbā, gan varēsiet savlaicīgāk īstenot pasākumus, lai pasargātu jūsu ģimenes locekļus, draugus, kolēģus un citus apkārtējos cilvēkus.