67629267 r47vs@riga.lv Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004

Rīgas 47. vidusskola

Dod gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu.

/Rainis/

Uzņemšana 10.klasē

10.klasē

Epidemioloģiskās prasības Rīgas vidusskolu iestājpārbaudījuma dalībniekiem


Ja vēlies iestāties Rīgas 47. vidusskolas 10. klasē  2021./2022. mācību gadā, tad Tev ir jākārto apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums Rīgas pilsētā , kurš notiks 2021. gada 10. jūnijā.

No 27. maija – piesakies iestājpārbaudījumam kādā no Rīgas skolām. https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam. Pieteikties vari līdz 4. jūnija plkst. 9.00.

10. jūnijs – iestājpārbaudījums.
Dodies uz to skolu, kuru norādīji pieteikumā. Līdzi jāņem pasi. Nokārto apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu (matemātika, angļu vai vācu valoda).
Iestājpārbaudījuma sākumā saņemsi dokumentu ar kodu un turpmāk gan iestājpārbaudījumā, gan rezultātu paziņošanā tiks izmantots tikai kods.

 


Ar 27. maiju pieteikšanās iestājpārbaudījumam uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10. klasēs

27. maijā no plkst. 9.00 sāksies pieteikšanās vienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam matemātikā un svešvalodā, skolēnu uzņemšanai Rīgas vidusskolu 10.klasēs.

Pieteikties vienotajam iestājpārbaudījumam iespējams līdz 4. jūnija plkst. 9.00 elektroniski Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī vidusskolu mājas lapās.

RD IKSD Izglītības pārvalde sadarbībā ar Rīgas pašvaldības vidusskolām jau otro gadu organizēs vienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā galvaspilsētas vidusskolu 10. klasēs, kuras kā skolēnu uzņemšanas kritēriju ir noteikušas šī iestājpārbaudījuma rezultātu.

Reģistrējoties kombinētajam iestājpārbaudījumam, no saraksta būs iespēja izvēlēties skolu (pārbaudījuma kārtošanas vietu), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu. Ar vienotā iestājpārbaudījuma rezultātu varēs piedalīties konkursā  uzņemšanai 10.klasē vidusskolā, kuru skolēns būs izvēlējies kā savu nākamo skolu. Vienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) notiks klātienē šā gada 10. jūnijā.

Iestājpārbaudījuma norises laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Lai piedalītos iestājpārbaudījumā, skolēniem divas dienas pirms pārbaudījuma būs jāveic Covid-19 siekalu tests tajā skolā, kuru skolēns norādījis kā pārbaudījuma kārtošanas vietu. Gadījumā, ja Covid-19 tests būs pozitīvs vai skolēnam būs kontaktpersonas statuss, tad šie skolēni iestājpārbaudījumu varēs kārtot 30. jūnijā.

Papildinformācija, tostarp iestājpārbaudījuma programma, aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī pērnā gada pārbaudes darba paraugs, būs pieejama vidusskolu mājas lapās un RD IKSD tīmekļa vietnēs pie informācijas par pieteikšanos. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļvietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde –  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, www.iksd.riga.lv; twitter.com/rdiksd; facebook.com/rd.iksd; youtube.com/RDIKSD


Vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts uz Rīgas pašvaldības skolām, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījums notiks 2021. gada 10. jūnijā.

RD IKSD informācija presei (07.04.2021.)

Video Vienotie iestājpārbaudījumi daļā Rīgas vidusskolu (15.04.2021.)

Lai uzņemtu bērnu skolas 10. klasē, nepieciešami šādi dokumenti:

  1. apliecība par 9. klases beigšanu;
  2. iesniegums (aizpilda skolā; atrodams arī kā lejupielādes dokuments lapā UZŅEMŠANA SKOLĀ)
  3. medicīnas dokumenti.

Kontakti Rīgas 47. vidusskola. Visas tiesības tiek paturētas.