Rīgas 47. Vidusskolas jaunumu izziņošanas konts

Vecākiem

Informācija vecākiem

Papildus brīvdienas 1.klases skolēniem no 2017.gada 6.februāra līdz 10.februārim.

Vecāku dienas 2016./2017.m.g.

1.semestrī:

  • 6. septembrī –  vecāku sapulces
  • 18. oktobrī
  • 29. novembrī

2.semestrī:

  • 21. februārī
  • 25. aprīlī

Skolas direktores rīkojums nr.VS47-14-14-rs par grozījumiem skolas iekšējās kārtības noteikumos. Pieteikšanās kārtība uz vecāku dienām.

Rīkojumu skatīt šeit:Vecāku_diena_pieteikums

Jauns  cikls “Sarunu vakari ar  manu  dakteri” . Piedāvājumu skatīt  šeit: Sarunu_vakari_2014

 

Psihosomatikas klīnika piedāvā lekciju ciklu vecākiem “Par pusaudzi”

Piedāvājumu skatīt šeit

Atklātā vēstule “Legālo” narkotiku tirdzniecība ir jāpārtrauc!

Vēstules teksts šeit

Skolas jaunumu publikācijām iespējams sekot arī ar twitter.com palīdzību !

Pievienojot / rediģējot rakstus un lapas, informācija par to tiks automātiski izvietota http://twitter.com/r47vsk