Rīgas 47. Vidusskolas jaunumu izziņošanas konts

Skolēniem

2016./2017. mācību gads

1.semestris – no 2016.gada 1.septembra līdz 21.decembrim

2.semestris – no 2017.gada 5.janvāra līdz 31.maijam

9.klases izglītojamajiem mācības beigsies 2017.gada 13.maijā, bet pats mācību gads pēc valsts pārbaudījumiem – 2017.gada 9.jūnijā.

12.klases izglītojamajiem mācības beigsies 2017.gada 13.maijā, bet  mācību gads – 2017.gada 16.jūnijā.

Brīvdienas

Rudens brīvdienas no 2017.gada 24.oktobra līdz 28.oktobrim

Ziemas brīvdienas no 2016.gada 22.decembra līdz 2017.gada 4.janvārim

Pavasara brīvdienas

1.–11.klašu skolēniem no 2017.gada 13.marta līdz 17.martam

12.klašu skolēniem  no 2017.gada 20.marta līdz 24.martam

Vasaras brīvlaiks

1.–8.klašu un 10.–11.klašu skolēniem no 2017.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.
1. klašu skolēniem papildus brīvdienas februārī.