Rīgas 47. Vidusskolas jaunumu izziņošanas konts

Uzņemšana

Skolēnus uzņem skolā, ja attiecīgajā klasē ir brīvas vietas.

Skola piedāvā šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma ar humanitāro ievirzi
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma ar dabaszinības ievirzi

Skolas specializācija ir basketbols.(Basketbolistiem ir iespēja dzīvot skolas internātā)

Lai skolēnu pieteiktu skolā, vecāki vai skolēns (vecāks par 18 gadiem) iesniedz direktoram adresētu iesniegumu.

Vecāku iesniegumus pieņem skolas kancelejā (102.kabinetā) no plkst. 8.00 – 16.30, tālrunis 67629267