Skolēna e-karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Uz kartes jābūt izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru.

Jaunas Skolēna e-kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē, 5.klasē un 10.klasē.

Skolēnu e-kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv vai klātienē ”Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros.
Detalizēta informācija atrodama šeit.